Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

AMOXICRID 60%

COMPOZIȚIE

Fiecare gram de produs conține substanță activa Amoxicilină trihidrat 600 mg

SPECII ȚINTĂ

Porcine și pui de găină (broileri)

INDICAȚII

Porcine: în tratamentul dizenteriei și pasteurelozei porcine.

Pui de găină (broileri): în tratamentul colibacilozei și tratamentul afecțiunilor respiratorii

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează in cazuri de hipersensibilitate la amoxicilină, alte substanțe din grupa beta-lactaminelor sau la oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE

Ocazional pot apărea reacții de hipersensibilitate. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare: pe cale orală, în apa de băut.

Tratamentul constă în administrarea produsului Amoxicrid 60%, pe cale orală în apa de băut, individual sau masal, timp de 3-5 zile consecutiv, în doze diferite, în funcție de specie, vârstă, greutate corporală, stare fiziologică și stare de sănătate. Pentru tratamentul masal, recomandăm calcularea corectă a greutății corporale totale și a cantității de produs care trebuie administrată. 

La porcine- Trebuie asigurată o doză de 15-20 mg s.a. / kg g.c. / zi, respectiv 25-34 mg Amoxicrid 60% / kg g.c. / zi.

La pui de găină(broileri)- Trebuie asigurată o doza de 15-20 mg s.a. / kg g.c. / zi, respectiv 25-34 mg Amoxicrid 60% / kg g.c. / zi.

Apa de băut medicamentată trebuie sa fie proaspăt preparată, la fiecare 12 ore. Pentru a asigura o doză corespunzătoare se va determina cât mai exact greutatea corporală pentru a evita subdozarea sau supradozarea.

Consumul de apa medicamentată depinde de starea clinică a animalelor. Pentru a obține o doză corectă, concentrația de amoxicilină trebuie ajustată corespunzător.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Consumul de apă trebuie monitorizat, pentru a putea fi garantată doza adecvată. În cazul în care consumul de apă nu corespunde cantităților pentru care au fost calculate concentrațiile recomandate, concentrația de AMOXICRID 60% trebuie adaptată astfel încât animalele sa asimileze doza recomandată, în caz contrar trebuie să fie luată în considerare o alta medicație.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe

Porcine- 1 zi

Pui de găină (broileri)- 7 zile

Nu se utilizează la păsările care produc ouă sau care vor produce ouă pentru consum uman.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile. Perioada de valabilitate după reconstituirea în apa de băut: 12 ore

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25 °C. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitatea bacteriilor izolate. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la amoxicilină și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa penicilinelor ca urmare a rezistenței încrucișate. Ingerarea apei medicamentate de către animal poate fi afectată din cauza bolii. În caz de ingerare insuficienta a apei, se va revizui schema de tratament. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale atunci când se utilizează produsul.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Produsul poate cauza iritarea tractului respirator și ochii în caz de inhalare sau contact.

Trebuie luate măsuri corespunzătoare de protecție în timpul manipulării produsului. Personalul specializat trebuie să poarte ochelari de protecție și masca. În caz de contact cu ochii, aceștia se vor spăla cu apă și săpun.

A nu se mânca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului. După utilizare, a se spăla mâinile.  

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la amoxicilină trebuie să evite contactul cu acesta.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Produsul poate fi utilizat în perioada de lactație.

Studiile efectuate pe animalele de laborator nu au evidențiat un potențial embriotoxic sau teratogen. 

Siguranța produsului nu a fost demonstrată pe parcursul perioadei de gestație. Utilizarea produsului pe perioada gestației se face după evaluarea balanței risc-beneficiu de către medicul veterinar.

Nu se administrează la păsările ale căror ouă sunt destinate consumului uman.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu combinați cu alte antibiotice ca tetracicline, deoarece pot produce efect antagonic.

SUPRADOZARE

Nu depășiți doza recomandata.

INCOMPATIBILITĂȚI

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor folosi la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Produsul este ambalat în pungă x 25 g, 50 g, 100 g, 1 kg, 5 kg din folie laminată polietilenă tereftalat/ polietilenă de joasă densitate.

Punga x 5 kg având forma de sticlă, din folie laminată polietilenă tereftalat/folie aluminiu/polietilenă de joasă densitate.

Saci din folie laminată polietilenă tereftalat/folie aluminiu/ polietilenă de joasă densitate x 10, 25, 50 kg.