Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

AMOXICRID RETARD 15% inj

COMPOZIȚIE

Amoxicilină (sub forma de amoxicilină trihidrat) 150 mg/ml

SPECII ŢINTĂ

Bovine, ovine, porcine, câini și pisici.

INDICAȚII

Amoxicilină este o penicilina semi-sintetică cu spectru larg de acțiune, care este bactericidă in vitro împotriva unei game foarte mari de bacterii Gram-pozitive și Gram-negative:

Gram-pozitive: Actinomyces bovis; Bacillus anthracis; Clostridium spp; Erysipelothrix rhusiopathiae; Corynebacterium spp; Peptostreptococcus spp; Staphylococcus spp (tulpini ce nu produc betalactamaze); Streptococcus spp.

Gram-negative: Actinobacillus lignierisi; Actinobacillus pleuropneumoniae; Actinobacillus equili; Bacteroides spp; Bordetella bronchiseptica; Campylobacter spp; Escherichia coli (tulpini care nu produc betalactamaze); Fusobacterium necrophorum; Haemophilus spp; Klebsiella spp; Pasteurella spp; Proteus mirabilis (tulpini care nu produc betalactamaze).

Produsul este indicat pentru tratamentul infecțiilor produse de germeni sensibili la amoxicilină la bovine, ovine, suine, câini și pisici la care este necesară o perioadă prelungită de activitate a antibioticului printr-o singură administrare. Poate fi utilizat pentru tratamentul și controlul infecțiilor bacteriene secundare în condițiile în care bacteriile nu reprezintă cauza primară a infecțiilor.

Indicații pentru Amoxicrid Retard 15% inj:

Infecții ale tractului digestiv inclusiv, enterite.

Infecții ale tractului respirator inclusiv, pneumonie la tăurașii la îngrășat.

Infecții ale tractului uro-genital inclusiv, cistite și metrite.

Infecții ale pielii și țesutului conjunctiv, inclusiv abcese și răni, infecții podale și ale articulațiilor.

Prevenirea infecțiilor post-operatorii prin administrarea produsului pre-operator.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

La fel ca și alte peniciline, amoxicilină nu trebuie administrată oral sau parenteral la iepuri, porci de guineea și hamsteri.

Se va utiliza cu precauție la alte erbivore de talie mică.

Nu se va administra pe cale intravenoasă sau intra articulară.

REACȚII ADVERSE

Ocazional, produsul poate determina apariția de reacții la locul de inoculare.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Poate fi administrat pe cale subcutanată sau intramusculară.

Doza recomandată este de 15 mg/s.a./kg greutate vie ceea ce este echivalent cu 1 ml de produs /10 kg greutate corporală.

Aceasta doză poate fi repetată după 48 de ore.

Următoarele informații oferă un exemplu de dozare la diferite specii:

Specia: vacă; greutatea (kg): 450; doza (ml): 45. Specia: vițel; greutatea (kg): 50; doza (ml): 5. Specia: oaie; greutatea (kg): 65; doza (ml): 6.5. Specia: miel; greutatea (kg): 10; doza (ml): 1. Specia: porc; greutatea (kg): 150; doza (ml): 15. Specia: grăsun; greutatea (kg): 70; doza (ml): 7. Specia: purcel; greutatea (kg): 7; doza (ml): 0.7. Specia: câine-talie mare; greutatea (kg): 35; doza (ml): 3.5. Specia: câine-talie medie; greutatea (kg): 20; doza (ml): 2.0. Specia: câine-talie mica; greutatea (kg): 10; doza (ml): 1. Specia: pisică; greutatea (kg): 5; doza (ml): 0.5.

Pentru asigurarea unei doze corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru evitarea subdozării se recomandă cântărirea animalului înaintea administrării medicamentului.

Agitați bine flaconul înainte de utilizare.

Acest produs nu conține conservanți antimicrobieni.

Ștergeți septumul înainte de scoaterea fiecărei doze din flacon.

Utilizați seringi și ace uscate și sterile.

La bovine nu se vor administra mai mult de 20 ml într-un singur loc.

TIMP DE AȘTEPTARE

Bovine (carne și organe) 14 zile

Ovine (carne și organe) 14 zile

Suine (carne și organe) 21 zile

Lapte 72 ore

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25 °C. Se va proteja de lumină.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului trebuie sa se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie sa se bazeze pe plan local (nivel regional agricol) pe informațiile epidemiologice despre sensibilitatea bacteriilor țintă.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în SPC poate crește prelevanța bacteriilor rezistente și poate scădea eficacitatea tratamentului din cauza potențialului de rezistentă încrucișată.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Penicilinele și cefalosporinele pot produce reacții de hipersensibilitate (alergii) după auto injectare, inhalare, ingerare sau contact cutanat.

Nu se va manipula acest produs dacă cunoașteți că sunteți o persoană sensibilă sau ați fost avertizat să nu manipulați astfel de preparate.

Se va manipula acest produs cu mare atenție pentru a preveni expunerea prin asigurarea tuturor măsurilor de precauție.

Dacă apar simptomele ca urmare a expunerii la acest produs, cum ar fi: mâncărimi ale pielii, umflarea feței, buzelor sau ochilor sau dificultăți în respirație, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul acestui produs.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Produsul poate fi utilizat la animalele gestante sau în perioada de lactație.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu se cunosc.

SUPRADOZARE 

Amoxicilină are o toxicitate scăzută și este bine tolerată în cazul administrării pe cale parenterală.

Cu excepția reacțiilor locale ocazionale la locul de administrare, care pot sa apară chiar la doza recomandată, nu s-a observat apariția altor efecte adverse chiar și în cazul administrării accidentale a unei supradoze.

INCOMPATIBILITĂȚI

Nu se cunosc.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unui astfel de produs trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane din polipropilenă de înaltă densitate de 100 ml, 250 ml și 500 ml, închise cu dop de cauciuc brom butilic și capsă de aluminiu.