Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

APRACYN

COMPOZIȚIE

Apramicină sulfat 1000 mg/g (echivalentă cu 500 mg Apramicină activă)

SPECII ȚINTĂ

Suine și broileri

INDICAȚII

În prevenirea (în efectivele în care diagnosticul nu a fost confirmat) și tratamentul colibacilozelor la suine și broileri, determinate de tulpini de Escherichia coli sensibile la Apramicină sulfat.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la animalele cu hipersensibilitate la substanța activă.

REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul se administrează pe cale orală în apa de băut astfel

Suine - 12,5 mg substanță activă/kg greutate corporală/zi (echivalent cu 25 mg Apracyn), timp de 7 zile consecutiv.

Broileri - 25-50 mg substanța activă/kg greutate corporală/zi (echivalent cu 50-100 mg Apracyn), timp de 5 zile consecutiv.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pe toată perioada tratamentului animalele trebuie să consume numai apă medicamentată.

Produsul trebuie bine diluat în apa de băut pentru a se realiza o dispersare cât mai uniformă a acestuia.

Pentru a asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie stabilită cu cât mai multă precizie pentru a evita subdozarea.

Consumul de apă medicamentată depinde de starea clinică a animalelor.

Pentru a obține o dozare corectă concentrația de substanță activă în apă trebuie ajustată corespunzător.

Apa de băut medicamentată trebuie să fie proaspăt preparată, la fiecare 24 de ore.

TIMP DE AȘTEPTARE

Suine

Carne și organe: 0 zile

Broileri

Carne și organe: 0 zile

A nu se utiliza la păsările care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile. Perioada de valabilitate după reconstituire în apa de băut: 24 ore.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testul de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale.

Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe datele epidemiologice locale (regiune sau fermă) privind susceptibilitatea bacteriilor țintă și trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale oficiale.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Manipularea unui produs de această natură poate genera particule de pulbere în aer.

O supraexpunere la Apramicină produce iritații ale ochilor și pielii, iritații la nivelul tractului respirator în cazul inhalării.

Trebuie luate măsuri corespunzătoare de protecție în timpul reconstituirii produsului în apa de băut.

Personalul lucrător trebuie să poarte ochelari de protecție și mască în momentul manipulării produsului.

În caz de contact cu ochii aceștia se vor spăla cu apă din abundență.

A nu se mânca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului.

Dacă în urma expunerii apar iritații pe piele, trebuie să solicitați asistența medicală și să arătați medicului prospectul.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Studiile de laborator nu au evidențiat efecte teratogene, fetotoxice sau efecte materno-toxice.

Nu este recomandată utilizarea produsului la scroafele gestante sau în lactație.

A nu se utiliza la păsările care produc ouă pentru consum uman.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Nu se cunosc.

SUPRADOZARE

Doze de 3 ori mai mari decât cea terapeutică nu au produs modificări clinice.

INCOMPATIBILITĂȚI

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat împreună cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Animalele tratate crescute în sistem intensiv se vor menține în adăposturi pe toată perioada tratamentului, iar dejecțiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Produsul este ambalat în pungi de 1 kg din folie laminată Polietilenă tereftalat/Polietilenă de joasă densitate.