Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

CEFTISOL

COMPOZIȚIE

Ceftiofur (sub formă de clorhidrat) 50 mg/ml

SPECII ŢINTĂ

Bovine și porcine

INDICAȚII

La bovine si porcine in tratamentul bolilor aparatului respirator produse de microorganisme sensibile la ceftiofur.

La bovine pentru tratamentul necrobacilozei interdigitale și a metritelor postpartum. Recomandarea se limitează la acele cazuri de metrite la care tratamentul efectuat cu o altă substanță anti-microbiană nu s-a dovedit eficient. Este eficient față de următoarele bacterii: 

Bovine

Pasteurella haemolytica, P. multocida, Haemophylus somnus, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus

Porcine

Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Salmonella choleraesuis, Streptococcus suis

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la animalele care in prealabil au prezentat sensibilitate la ceftiofur si la antibiotice β-lactamice. 

Nu se va injecta pe cale intravenoasa. 

Nu se poate utiliza în cazul rezistenței față de alte substanțe cefalosporine sau față de antibiotice β-lactamice. A nu se utiliza la păsări (inclusiv cele producătoare de ouă), din cauza riscului de apariție a rezistentei antimicrobiene la oameni.

REACŢII ADVERSE: 

Reacțiile de hipersensibilitate pot apărea indiferent de doza utilizată. Foarte rar (la mai puțin de 1 animal la 10.000 de animale tratate, incluzând aici și cazurile izolate) pot apărea reacții alergice (de exemplu reacții cutanate, anafilaxie). 

Bovine - La locul de administrare a injecției poate apărea, o reacție ușoară, o inflamație temporară, iar mai apoi decolorarea țesutului conjunctiv și a fasciei, ceea ce trece în general în termen de 10 zile. O ușoară decolorare a țesutului se poate menține chiar și mai mult de 28 de zile. La majoritatea animalelor s-a sesizat o inflamație ușoară sau medie timp de 42 de zile după tratament. Foarte rar au fost semnalate din teren reacții care să apară la locul de administrare.

Porcine - La locul de administrare a injecției, în fascie și în țesutul adipos poate apărea o ușoară decolorare, pe o perioada de cel puțin 20 de zile de la administrare. 

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Bovine - În cazul infecțiilor respiratorii: 1 mg ceftiofur / kg greutate vie, (1 ml CEFTISOL/ 50 kg de greutate vie) administrat subcutanat odată pe zi, timp de 3-5 zile consecutive. Pentru tratamentul necrobacilozei interdigitale acute: 1 mg ceftiofur, / kg greutate vie (1 ml CEFTISOL/ 50 kg greutate vie) administrat subcutanat odată pe zi, timp de 5 zile consecutive. În cazul metritelor acute post-partum în perioada de cel mult 10 zile după fătare 1 mg ceftiofur / kg greutate vie, (1 ml CEFTISOL/ 50 kg greutate vie), administrat subcutanat odată pe zi, timp de 5 zile consecutive. Nu se vor administra mai mult de 13 ml la locul de injectare.

Porcine - 3 mg ceftiofur / kg greutate (1 ml CEFTISOL/ 16 kg greutate vie), administrat intramuscular odată pe zi, timp de trei zile consecutive. Nu se vor administra mai mult de 4 ml la locul de injectare.

RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de utilizare se va agita bine flaconul timp de cel puțin 60 de secunde sau până ce produsul are un aspect omogen.

Administrările ulterioare trebuie aplicate in locuri diferite. Flacoanele de 50 și de 100 ml se vor perfora de cel mult 50 de ori. Flacoanele de 250 ml se vor perfora de cel mult 33 de ori. În alte cazuri se recomandă utilizarea unei seringi multidoză. În anumite cazuri poate fi necesară terapie complementară în cadrul tratamentului metritei post-partum acute.

TIMP DE AȘTEPTARE

Porcine (carne și organe): 2 zile
Bovine (carne și organe): 6 zile
Lapte 0 zile 

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 250 C. Se va proteja de lumina. A nu se refrigera.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

CEFTISOL selectează tulpini rezistente, precum bacterii care secretă betalactamaze cu spectru extins (BLSE), și ar putea constitui un risc pentru sănătatea umană dacă aceste tulpini s-ar răspândi la om, de exemplu, prin alimente. Din acest motiv, CEFTISOL trebuie rezervat pentru tratamentul afecțiunilor clinice care au răspuns insuficient sau care se anticipează că vor răspunde insuficient (se referă la cazurile foarte acute când tratamentul trebuie inițiat fără diagnostic bacteriologic) la tratamentul de primă linie. Trebuie să se țină seama de politicile oficiale, naționale și regionale privind antimicrobienele, la utilizarea produsului. Utilizarea crescută, inclusiv utilizarea produsului care se abate de la instrucțiunile furnizate în RCP, poate spori prevalența acestei rezistențe. Ori de câte ori este posibil, CEFTISOL trebuie utilizat doar pe baza analizelor de susceptibilitate. CEFTISOL este destinat tratamentului animalelor individuale. A nu se utiliza pentru profilaxia bolilor sau în cadrul programelor de sănătate pentru cirezi. Tratamentul grupurilor de animale trebuie limitat strict la focarele de boală curente conform condițiilor de utilizare aprobate. A nu se utiliza în scop profilactic în cazul retenției placentare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Penicilinele și cefalosporinele pot cauza hipersensibilitate (alergie) după auto injectare, inhalare, ingerare sau după contactul cu pielea. Persoanele care prezintă hipersensibilitate la penicilină pot fi hipersensibile și la cefalosporină și invers. Reacțiile alergice declanșate de aceste substanțe active, pot fi, după caz, grave. Persoanele care prezintă hipersensibilitate cunoscută la penicilină sau la cefalosporină este indicat să evite contactul direct cu acest preparat. În vederea evitării contactului direct cu produsul este necesar să fie respectate toate măsurile de precauție. Dacă după contactul cu produsul apar simptome, de exemplu iritații ale pielii, este necesar să vă adresați în mod neîntârziat medicului, prezentându-i instrucțiunile de utilizare sau eticheta produsului. Umflarea feței, a buzelor, a ochilor sau apariția dificultăților respiratorii constituie simptome grave și necesită îngrijire medicală imediată.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE SAU LACTAȚIE 

Utilizarea in perioada de gestație: studiile de laborator pe animale (șobolani, iepuri) nu au indicat efecte teratogene, embriotoxice sau alte efecte toxice maternale ale marbofloxacinei. Nu s-a demonstrat siguranța produsului la speciile țintă aflate În perioada gestației și lactației. Utilizarea în perioada de lactație: s-a demonstrat siguranța produsului la purceii si vițeii sugari atunci când produsul a fost folosit la scroafe si vaci in lactație. A se folosi numai in conformitate cu evaluarea balanței beneficiu/risc efectuata de medicul veterinar responsabil.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Efectul bactericid al antibioticelor β-lactamice este neutralizat de antibioticele bacteriostatice (macrolide, sulfamide și tetracicline) administrate simultan. Efectul cefalosporinei poate fi potențat de aminoglicozide

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI)

În cazul porcinelor toxicitatea redusă a ceftiofurului a fost dovedită prin administrarea timp de 15 zile a unei doze de 8 ori mai mari decât doza recomandată de ceftiofur. În cazul bovinelor nu s-au putut evidenția simptome de toxicitate sistemică nici în urma unor supradoze administrate parenteral. 

INCOMPATIBILITĂȚI

În lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal nu se va amesteca cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unui astfel de produs trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane din polipropilena de 50 ml,100 ml,250 si 500 ml închise cu dop de cauciuc brom butilic si capsa de aluminiu.