Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

CLAMOX RTU inj

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Amoxicilină 140 mg (sub formă de amoxicilină trihidrat) și Acid clavulanic 35 mg (sub formă de clavulanat de potasiu).

SPECII ȚINTA

Bovine, suine, câini și pisici.

INDICAȚII

Produsul este indicat la bovine, suine, câini și pisici pentru tratamentul infecțiilor produse de germeni sensibili la acțiunea substanțelor active.

Bovine - Infecții respiratorii, infecții ale țesuturilor moi (abcese, artrite), metrite și mastite.

Suine - Infecții respiratorii. Colibaciloză.

Câini si pisici - Infecții ale tractului urinar, infecții ale tractului respirator, infecții ale pielii și ale țesuturilor moi (abcese, piodermatită, abcese ale glandelor perianale, gingivită).

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. Produsul nu trebuie administrat la iepuri, porci de guineea și hamsteri. Se va utiliza cu precauție la alte erbivore de talie mică.

REACȚII ADVERSE

Ocazional, produsul poate determina apariția de reacții la locul de inoculare și/sau reacții ale țesutului local.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Poate fi administrat pe cale subcutanată sau intramusculară la câini și pisici și intramusculară la bovine și suine. Doza este de 8.75 mg/kg greutate corporală echivalent cu 1 ml de produs /20 kg greutate corporală cu repetare la 24 de ore, timp de 3 până la 5 zile.

Flaconul va fi agitat foarte bine înainte de utilizare. După injectare se va masa locul injecției. Se va utiliza o seringă și un ac steril complet uscate.

Terapia combinată pentru tratamentul mastitei la bovine: în situația în care este necesar pe lângă tratamentul intramamar un tratament pe cale generala, Clamox RTU poate fi utilizat în combinație cu Clamox LC.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a asigura o dozare corectă și pentru a evita subdozarea, greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil.

TIMP DE AȘTEPTARE

Bovine (carne și organe) 28 zile
Suine (carne și organe) 19 zile
Lapte 48 ore

În cazul terapiei combinate, laptele va fi dat în consum după 60 de ore de la ultimul tratament (după 5 mulsori, în cazul în care vacile sunt mulse de două ori pe zi).

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25 °C. Se va proteja de lumină.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe plan local pe informațiile epidemiologice despre sensibilitatea bacteriilor țintă. 

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în SPC poate crește prelevanța bacteriilor rezistente și poate scădea eficacitatea tratamentului din cauza potențialului de rezistență încrucișată.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Penicilinele și cefalosporinele pot produce reacții de hipersensibilitate (alergie) după auto injectare, inhalare, ingerare sau contact cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate fi asociată cu sensibilitatea încrucișată față de cefalosporine și invers. Ocazional, reacțiile alergice la aceste substanțe pot fi grave.

În cazul auto injectării accidentale, solicitați sfatul medicului căruia i se va prezenta prospectul sau eticheta produsului. În cazul contactului accidental cu pielea, se va spăla cu apa și săpun. Se va manipula acest produs cu mare atenție pentru a se preveni expunerea prin asigurarea tuturor măsurilor de precauție.

Nu se va manipula acest produs dacă cunoașteți că sunteți o persoană sensibilă sau ați fost avertizat să nu manipulați astfel de preparate.

Se va manipula acest produs cu mare atenție pentru a preveni expunerea prin asigurarea tuturor măsurilor de precauție.

Dacă apar simptome ca urmare a expunerii la acest produs, cum ar fi: mâncărimi ale pielii, trebuie să faceți imediat un consult medical și să prezentați medicului acest avertisment. Umflarea feței, buzelor sau ochilor sau dificultăți în respirație sunt simptome mult mai serioase și necesită îngrijire medicală imediată.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Produsul poate fi utilizat la animalele gestante sau în perioada de lactație.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu trebuie administrat concomitent cu antibiotice bacteriostatice care sunt incompatibile.

SUPRADOZARE

Amoxicilină are o toxicitate scăzută și este bine tolerată în cazul administrării pe cale parenterală.

Cu excepția reacțiilor locale ocazionale la locul de administrare, care pot sa apară chiar la doza recomandată, nu s-a observat apariția altor efecte adverse chiar și în cazul administrării accidentale a unei supradoze.

INCOMPATIBILITĂȚI

În lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal nu se va amesteca cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unui astfel de produs trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane din polipropilenă de înaltă densitate de 50 ml, 100 ml, 250 ml și 500 ml, închise cu dop de cauciuc brombutilic și capsă de aluminiu.