Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

CLORCRID 40% PREMIX

COMPOZIȚIE

Clortetraciclină hidroclorică 400 mg/g.

SPECII ȚINTĂ

Suine și broileri.

INDICAȚII

Suine - În tratamentul infecțiilor respiratorii determinate de A. Pleuropneumoniae sensibile la clortetraciclină hidroclorică.

Broileri - În tratamentul infecțiilor digestive produse de tulpini de E coli sensibile la clortetraciclină hidroclorică.

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la tetracicline sau la oricare dintre excipienți. Nu se administrează la animalele cu insuficiență renală. Nu se administrează la animalele cu rezistență cunoscută la tetracicline.

REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc. Daca observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Tratamentul constă în administrarea produsului CLORCRID 40%, pe cale orală încorporat în furaj, individual sau masal, timp de 5-7 zile consecutive, în doze diferite, în funcție de specie, vârstă, greutate corporală, stare fiziologică și stare de sănătate. Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea. Pentru a asigura o buna omogenizare a produsului, acesta trebuie mai întâi amestecat cu o cantitate adecvata de furaj obținându-se un pre amestec, înainte de a fi încorporat în furajul final.

La Suine Trebuie asigurată o doza de 20-40 mg substanță activă /kg greutate corporală/zi, echivalent cu 50-100 mg CLORCRID 40%/kg. greutate corporală /zi. 

La Broileri Trebuie asigurată o doza de 20-40 mg substanță activă/kg greutate corporală/zi, echivalent cu 50-100 mg CLORCRID 40%/kg greutate corporală/zi. 

Pe toată perioada tratamentului animalele trebuie sa consume numai furaj medicamentat.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Consumul de furaj trebuie monitorizat, pentru a putea fi garantată dozarea adecvată. În cazul în care consumul de furaj nu corespunde cantităților pentru care au fost calculate concentrațiile recomandate, concentrația de CLORCRID 40% trebuie adaptată astfel încât animalele să asimileze doza recomandată, în caz contrar trebuind să fie luată în considerare o alta medicație.

TIMP DE AȘTEPTARE

Suine - Carne și organe: 7 zile

Broileri - Carne și organe: 3 zile

Ouăle provenite de la păsările tratate cu Clorcrid 40%-premix, nu vor fi destinate consumului uman.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

PERIODA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile. Perioada de valabilitate după încorporarea în furaj: 28 de zile.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate. Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistentei la clortetraciclină și poate determina scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa tetraciclinelor ca urmare a rezistenței încrucișate. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale, atunci când se utilizeaza produsul.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZA PRODUSUL

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la unul dintre componentele produsului, trebuie să evite contactul cu acesta. Tetraciclinele pot cauza hipersensibilitate (alergie) după, inhalare, ingestie sau contact cu pielea. Reacțiile alergice la aceste substanțe pot fi severe. Trebuie luate măsuri corespunzătoare de protecție în timpul încorporării produsului în furaj. Personalul specializat trebuie să poarte ochelari de protecție și mască. În caz de contact cu ochii, spălați imediat cu apa din abundență. În caz de apariție după expunere, a unor simptome, cum ar fi erupțiile cutanate, solicitați sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului. Umflarea feței, buzelor sau ochilor sau dificultăți de respirație sunt simptome mult mai serioase și necesită îngrijire medicală de urgență. A nu se mânca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului. După utilizare se spală mâinile.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Clortetraciclina traversează bariera placentară și poate provoca colorarea anormală a oaselor și a dinților la făt. Clortetraciclina este parțial eliminată prin lapte. Siguranța produsului nu a fost demonstrată pe parcursul perioadei de gestație si lactație. Utilizarea produsului pe perioada gestației și lactației se face dupa evaluarea balanței risc-beneficiu de către medicul veterinar. Nu se utilizează la păsări care produc ouă pentru consumul uman.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Cationii bivalenți sau trivalenți (Mg, Fe, Al, Ca) pot chela tetraciclinele. Tetraciclinele nu trebuie să fie administrate cu antiacide, geluri pe baza de aluminiu, preparate pe bază de minerale, deoarece se formează complecși insolubili, care reduc absorbția de antibiotic.

SUPRADOZARE

Clortetraciclina are o toxicitate scăzută și administrarea ei este foarte sigură dacă se utilizeaza doza recomandată. În rare ocazii supradozarea poate determina diaree.

INCOMPATIBILITĂȚI

În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toata durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor folosi la fertilizarea solului. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Pungi din folie laminată Polietilenă tereftalat/ aluminiu/ Polietilenă de joasă densitate x 50 g., 100g., 1 kg, 5 kg.

Sac din folie laminată Polietilenă tereftalat/ aluminiu/ Polietilenă de joasă densitate x 25 kg, 50 kg închise prin termosudare.