Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

COLICRID 10%

COMPOZIȚIE

Colistin sulfat 2.000.0000 UI (echivalent cu 100 mg)/ml

SPECII ȚINTĂ

Suine și broileri.

INDICAȚII

Suine

Pentru tratamentul bolilor digestive, la efectivele de porci, produse de germeni din genul Escherichia coli

Broileri

Pentru tratamentul infecțiilor digestive, la efectivele de pui, produse de Salmonella spp și Escherichia coli.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la polimixine sau la oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE

Nu sunt cunoscute.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru a asigura un dozaj corespunzător, se va determina cât mai exact greutatea corporală pentru a se evita subdozarea sau supradozarea.

suine

5 mg (100.000 UI)substanță activă/kg greutate vie/zi, (0,05 ml produs) timp de 5 zile consecutiv.

Cantitatea Soluției de Colicrid (CSC) se va calcula pe baza Greutăți Corporale Totale (GCT) a efectivului care va fi tratat și Consumul de Apă Total (CAT) al efectivului în 24 ore folosind formula CSC (L) =(5xGTC(kg))/(100xCAT(L))

per 1000 litri de apă medicamentată din rezervor, 5 = doza /kg g.v., 100 = mg de Colistin sulfat/1 ml Colicrid soluție orală

Broileri

trebuie asigurată o doza de 5 mg (100.000 UI)/substanță activă/kg greutate vie/zi, (0,05 ml produs) timp de 5 zile consecutiv.

Cantitatea Soluției de Colicrid (CSC) se va calcula pe baza Greutății Corporale Totale (GCT) a efectivului care va fi tratat și Consumul de Apă Total (CAT) al efectivului în 24 ore folosind formula CSC (L) =(5xGTC(kg))/(100xCAT(L)) per 1000 litri de apă medicamentată din rezervor, 5 = doza /kg g.v., 100 = mg de colistin sulfat/1 ml Colicrid soluție orală. Consumul de apă medicamentată depinde de starea clinică a animalelor. Pentru a obține o doză corectă, concentrația de colistin trebuie ajustată corespunzătorul ambele specii administrarea se realizează pe cale orală în apa de băut.

Pentru a se evita subdozarea sau supradozarea se va aprecia corect greutatea animalelor. În cazul tratamentului in grup, animalele vor fi lotizate în funcție de greutatea medie a acestora.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Produsul trebuie diluat înainte de utilizare la animale. Consumul de apă trebuie monitorizat, pentru a putea fi garantat dozajul adecvat. În cazul în care consumul de apă nu corespunde cantităților pentru care au fost calculate concentrațiile recomandate, concentrația de Colicrid 10% trebuie adaptată astfel încât animalele să asimileze doza recomandată, în caz contrar trebuind să fie luată în considerare o altă medicație.

TIMP DE AȘTEPTARE

Suine Carne și organe: 7zile

Broileri Carne și organe: 3 zile

Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

Perioada de valabilitate după reconstituire în apa de băut: 24 ore.

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Produsul trebuie diluat înainte de utilizare la animale.

Consumul de apă trebuie monitorizat, pentru a putea fi garantat dozajul adecvat. În cazul în care consumul de apă nu corespunde cantităților pentru care au fost calculate concentrațiile recomandate, concentrația de Colicrid 10% trebuie adaptată astfel încât animalele să asimileze doza recomandată, în caz contrar trebuind să fie luată în considerare o altă medicație.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate. Daca acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la colistin și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa polimixinelor ca urmare a rezistenței încrucișate. Ingerarea apei medicamentate de către animal poate fi afectată din cauza bolii. În caz de ingerare insuficientă a apei medicamentate se va revizui schema de tratament. Apa de băut medicamentată trebuie sa fie proaspăt preparată, la fiecare 24 de ore.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Colistinul poate produce iritație. Poate provoca alergii în urma inhalării, ingestiei accidentale sau contactului accidental cu pielea sau ochii. Persoanele cunoscute ca fiind sensibile la polimixine sau la excipienți vor evita contactul cu produsul. Pentru a evita expunerea în cursul pregătirii soluției medicamentoase, se va purta echipament de protecție adecvat (salopete, ochelari de protecție și mănuși impermeabile).A nu se mânca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului. Dupa utilizare se spală mâinile. În caz de ingerare accidentală, se spală imediat gura cu apa și se solicită asistența medicală. În caz de contact accidental cu pielea se spală zona cu apă și săpun. În caz de contact accidental cu ochii se spală din abundența cu apa curată de la robinet. Dacă, în urma expunerii, apar iritații pe piele, trebuie să solicitați asistența medicală și să arătați medicului acest prospect. Umflarea feței, buzelor și ochilor sau respirația dificilă reprezintă simptome severe și necesită asistență medicală de urgentă.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

În urma studiilor pe animale de laborator nu s-au observat efecte teratogene, embriotoxice sau maternotoxice. Nu se administrează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Efecte de potențare cu beta-lactamice și bacteriostatice (tetracicline și macrolide). Incompatibil cu cationii bivalenți (calciu, magneziu, mangan).

SUPRADOZARE

În caz de supradozare poate produce tulburări gastrointestinale. În acest caz este necesar de a opri medicația și a se introduce un tratament simptomatic.

INCOMPATIBILITĂȚI 

Incompatibili cu cationii bivalenți (calciu, magneziu, mangan)

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toata durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și nu se vor folosi la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Produsul este ambalat în flacoane din HDPE albe de 50ml, 100 ml și canistre din HDPE de 1 litru, 5 litri, 10 litri.