Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

COLICRID 50%

COMPOZIȚIE

Colistin sulfat 500 mg/g

SPECII ȚINTĂ

Suine și broileri

INDICAȚII

Este utilizat în prevenirea și tratamentul colibacilozei și salmonelozei la broileri și colibacilozei la suine.

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la iepuri.

REACȚII ADVERSE

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Tratamentul constă în administrarea produsului Colicrid pulv. 50%, pe cale orală, individual sau masal (prin încorporare în furaje sau în apa de băut), timp de 5 zile consecutiv, în doze diferite, în funcție de specie, vârstă, greutate corporală, stare fiziologică și stare de sănătate.

Pentru tratamentul masal, prin furaje sau apă de băut, recomandăm calcularea corectă a greutății vii totale și a cantității de produs ce trebuie administrată, precum și prepararea de pre amestecuri, pentru o omogenizare corectă.

Suine

Trebuie asigurată o doza de 100.000 UI s.a./kg g.v./zi respectiv 10 mg Colicrid pulv.50% /kg /g.v. /zi. 

Broileri

Trebuie asigurata o doză de 100.000 UI s.a./kg g.v./zi respectiv 10 mg Colicrid pulv.50% /kg /g.v. /zi.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru tratamentul masal, prin furaje sau apa de băut, recomandăm calcularea corectă a greutății vii totale și a cantității de produs ce trebuie administrată, precum și prepararea de pre amestecuri, pentru o omogenizare corectă.

TIMP DE AȘTEPTARE

Suine

Carne: 3 zile

Broileri

Carne: 3 zile

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra in ambalajul original. A se păstra in loc uscat. A se proteja de lumina directă. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

Perioada de valabilitate după diluare în apa de băut: 24 ore.

Perioada de valabilitate după încorporarea în furaj: 28 de zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Produsul este ambalat în pungi de 1 kg din folie laminată Polietilenă tereftalat/Polietilenă de joasă densitate.