Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

COLISTOP PREMIX

COMPOZIȚIE

Fiecare gram de produs conține 1000 mg oxid de zinc (substanță activă).

SPECII ȚINTĂ

Purcei după înțărcare, începând de la vârsta de 21 de zile până la 10 săptămâni.

INDICAȚII

Prevenirea diareei post-înțărcare la purcei.

CONTRAINDICAȚII

Nu există.

REACȚII ADVERSE

Prin administrarea premixului medicamentat, excrementele purceilor pot deveni alb-gălbui, dar situația revine la normal după oprirea tratamentului.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Premixul medicamentat se administrează pe cale orală, prin încorporare în furaj. Doza recomandată este de 100 mg oxid de zinc / kg greutate corporală timp de 14 zile. Produsul Colistop Premix se administrează la purcei, în intervalul de timp de la înțărcare (de la vârsta de 21 de zile) până la vârsta de 10 săptămâni. Având în vedere ca tratamentul preventiv începe după înțărcare (vârsta de 21 de zile) și că greutatea medie a purceilor este de aproximativ 7 kg masă corporală, cu un consum zilnic mediu de aproximativ 0.225 kg de furaj, doza recomandată de Colistop Premix în furajul final este de 3100 mg de Colistop Premix per kg furaj (echivalentul a 2500 mg zinc / kg furaj). Această doză corespunde la 3.1 kg Colistop Premix la o tonă de furaj.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Cantitatea de furaj ingerată depinde de starea clinică a animalului, astfel concentrația în furaj trebuie ajustată pentru a asigura dozarea corectă. Se amestecă bine pentru a asigura distribuirea omogenă a premixului în furaj.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs medicinal veterinar nu necesită precauții speciale de depozitare. A se păstra în ambalajul original. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile. Perioada de valabilitate după încorporare în furaj: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Administrarea premixului medicamentat cu oxid de zinc poate modifica anumiți parametri biologici cum ar fi: fosfatoza alcalină, activitatea alfa-amilazei, însă acestea revin la normal dupa oprirea tratamentului.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Deoarece zincul se acumulează în sol, se recomandă rotația la fiecare doi ani a terenurilor pe care se împrăștie dejecțiile provenite de la purcei.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Produsul medicinal veterinar nu trebuie să intre în contact cu pielea sau mucoasele și nu trebuie inhalat. Când se amestecă sau se manipulează furajele se utilizează o mască de unică folosință în conformitate cu prevederile standardului european EN 140 cu filtru EN 143. În cazul inhalării semnificative de praf sau pulbere, părăsiți atmosfera contaminată și respirați aer proaspăt; dacă persistă senzația de disconfort adresați-vă medicului. Când adăugați sau manipulați premixul, utilizați ochelari de protecție și mânuși etanșe. Evitați contactul cu pielea și mucoasele utilizând îmbrăcămintea adecvată. În cazul în care are loc contactul cu pielea, spălați zona afectată cu săpun și apă. Dacă produsul medicinal veterinar intră în contact cu ochii, spălați cu apă din abundență, iar dacă iritația persistă, adresați-vă medicului. Îmbrăcămintea contaminată trebuie îndepărtată și spălată înainte de a mai fi utilizată. Spălați-vă mâinile după utilizare. În caz de ingestie accidentală, beți apă din abundență și solicitați asistență medicală.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Nu este cazul.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Biodisponibilitatea orală a zincului poate varia datorită capacității ionului de zinc de a interacționa cu alți ioni (calciu, cupru, fier, cadmiu).

SUPRADOZARE

Nu au fost observate reacții adverse la acest produs medicinal veterinar la purceii cărora li s-au administrat doze aproximativ duble (200 mg oxid de zinc / kg masa corporală / zi) pe o perioadă de administrare de două ori mai mare (28 de zile).

INCOMPATIBILITĂȚI

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinal veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unui astfel de produs trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Producătorul recomandă, pentru evitarea contaminării mediului, ca dejecțiile provenite de la animalele supuse tratamentelor să fie administrate și inactivate în conformitate cu legislația în vigoare.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Saci de 25 kg.