Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

CRIBENDAZOL 10%

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Abendazol 100 mg

SPECII ȚINTĂ

Bovine

INDICAȚII

Cribendazol 10% este un antihelmintic cu spectrul larg utilizat la bovine în prevenirea și tratamentul infestațiilor parazitare cauzate de stadii larvare și adulte ale nematodelor gastrointestinale și pulmonare, cestode și trematode hepatice:

Viermi rotunzi gastrointestinali: Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus.

Strongili pulmonari: Dictyocaulus viviparus

Cestodoze produse de formele adulte de Moniezia

Controlul și tratamentul formelor adulte de Fasciola hepatica

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la animalele cunoscute cu sensibilitate la substanța activă.

REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Tratamentul se face oral, medicamentul va fi măsurat cu o mensură sau cu o seringă în cantitatea indicată de prospect.

Programul de profilaxie trebuie să cuprindă 4 administrări anual, înainte de ieșirea la pășunat, după intrarea la stabulație și pe perioada pășunatului în lunile iulie și septembrie.

În tratamentul stadiilor larvare și adulte al nematodelor gastrointestinale și pulmonare și în tratamentul cestodozelor în doză unică, aceasta fiind de 7.5 mg albendazol / kg greutate corporală sau 7.5 ml Cribendazol 10% / 100 kg greutate vie.

Trematode hepatice: Fasciola hepatica: 10 mg / kg greutate corporală sau 10 ml Cribendazol 10% / 100 kg greutate vie.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se recomandă estimarea corectă a greutății corporale pentru a evita subdozarea sau supradozarea.

A se agita înainte de utilizare.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 14 zile.

Lapte: 3 zile.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directa.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Animalele care suferă de afecțiuni pulmonare severe datorită infestației cu paraziți pulmonari, pot prezenta tuse continuă încă câteva săptămâni după tratament.

Utilizarea intensivă sau abuzul de antihelmintice poate duce la dezvoltarea rezistenței paraziților la substanța activă.

Pentru a reduce acest risc programele de administrare trebuie efectuate la recomandarea medicului veterinar.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Nu se diluează sau mixează cu alte produse.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Se evită contactul produsului cu pielea.

La manipularea produsului în momentul administrării se poartă echipament de protecție.

Se spală mâinile după utilizare.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Utilizarea produsului la femelele gestante și la taurii de reproducție nu afectează performanțele de reproducție.

Nu se utilizează în prima lună de gestație.

Cribendazol 10% se poate administra în perioada de lactație.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu sunt cunoscute.

SUPRADOZARE

Supradozarea moderată nu produce reacții adverse la animalele sănătoase dacă se respectă dozele recomandate și dacă nu se administrează la animale cunoscute cu sensibilitate la albendazol.

INCOMPATIBILITĂȚI

Nu sunt descrise.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ 

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele naționale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane din polietilenă de înaltă densitate de 100 ml si 1 litru.