Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

CRIBENDAZOL 2.5%

COMPOZIȚIE

1 ml de produs conține Albendazol 25 mg

SPECII ȚINTĂ

Ovine

INDICAȚII

Cribendazol 2.5% este un antihelmintic cu spectru larg, utilizat la ovine în prevenirea și tratamentul infestațiilor parazitare cauzate de stadii larvare și adulte ale nematodelor gastro-intestinale și pulmonare, cestode și trematode hepatice:

Viermi rotunzi gastro-intestinali: Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus.

Strongili pulmonari: Dictyocaulus filaria.

Cestodoze produse de formele adulte de Moniezia.

Controlul și tratamentul formelor adulte de Fasciola hepatica.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la animalele cunoscute cu sensibilitate la substanța activă.

REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Tratamentul se face oral.

Medicamentul va fi măsurat cu o mensură sau cu o seringă în cantitatea indicată de prospect.

Programul de profilaxie trebuie să cuprindă 4 administrări anual, înainte de ieșirea la pășunat, după intrarea la stabulație și pe perioada pășunatului în lunile iulie și septembrie.

În tratamentul stadiilor larvare și adulte al nematodelor gastro-intestinale și pulmonare și în tratamentul cestodozelor în doză unică, aceasta fiind de 5 mg albendazol / kg greutate vie sau 2 ml Cribendazol 2.5% / 10 kg greutate vie.

Trematode hepatice, Fasciola hepatica: 7.5 mg albendazol / kg greutate vie sau 3 ml Cribendazol 2.5% / 10 kg greutate vie.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se recomandă estimarea corectă a greutății corporale pentru a evita subdozarea sau supradozarea.

A se agita înainte de utilizare.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 4 zile.

Laptele provenit de la animalele tratate nu este destinat consumului uman.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la o temperatura mai mică de 25 °C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se proteja de lumină. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Nu se administrează la ovinele care produc lapte pentru consum uman.

La administrarea produsului se evită lezionarea zonei faringiene a animalului.

Utilizarea intensivă sau abuzul de antihelmintice poate duce la dezvoltarea rezistenței paraziților la substanța activă.

Pentru a reduce acest risc programele de administrare trebuie efectuate la recomandarea medicului veterinar.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Nu se diluează sau mixează cu alte produse.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Se evită contactul produsului cu pielea.

La manipularea produsului în momentul administrării se poartă echipament de protecție.

Se spală mâinile după utilizare.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Utilizarea produsului la femelele gestante și la berbeci de reproducție nu afectează performanțele de reproducție.

Nu se utilizează în prima lună de gestație.

Nu se administrează la ovinele care produc lapte pentru consum uman.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu se cunosc.

SUPRADOZARE

Supradozajul moderat nu produce reacții adverse la animalele sănătoase dacă se respectă dozele recomandate și dacă nu se administrează la animale cunoscute cu sensibilitate la albendazol.

INCOMPATIBILITĂȚI

Nu sunt descrise.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele naționale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane din polietilenă de înaltă densitate de 50 ml, 100 ml, si 1 litru.