Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

CRIMECTIN inj

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Ivermectină 10 mg.

SPECII ȚINTĂ

Bovine, suine, ovine și caprine.

INDICAȚII

Crimectin Inj este eficient atât în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat), cât și în tratamentul infestațiilor cu următorii ecto și endoparaziți:

Bovine

nematode gastro-intestinale (mature și imature)

nematode pulmonare (mature și stadiul patru)

miaze (toate cele trei stadii)

păduchi

căpușe.

Ovine și caprine

nematode gastro-intestinale (mature și stadiul patru)

nematode pulmonare (mature și stadiul patru)

Dictyocaulus spp (mature și stadiul patru)

miaze (toate fazele larvare)

scabie (Sarcoptes, Psoroptes).

Suine

nematode gastro-intestinale (mature și stadiul patru)

nematode pulmonare (mature)

păduchi

căpușe.

Utilizarea produsului la speciile țintă trebuie să ia în considerare diferențele geografice referitoare la apariția și dezvoltarea paraziților.

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează pe cale intra-musculară sau intra-venoasă. Nu se utilizează la alte specii decât cele indicate, deoarece pot apărea reacții adverse, chiar mortalități la câini.

A nu se administra la animale cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la oricare din excipienți.

REACȚII ADVERSE

Ocazional poate să apară o ușoară reacție inflamatorie la locul injectării, reacție ce se remite spontan. Distrugerea larvelor migratoare de Hypoderma spp la nivelul organelor vitale ale organismului poate cauza reacții nedorite de \"gazdă-parazit\", reacții care nu sunt caracteristice ivermectinei.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată. Crimectin Inj trebuie administrat doar pe cale subcutanată!

Bovine, ovine, caprine

1 ml / 50 kg greutate vie, echivalent cu 0.2 mg Ivermectină / kg greutate vie.

Suine

1 ml / 33 kg greutate vie, echivalent cu 0.3 mg Ivermectină / kg greutate vie. La purcei, în special la cei cu o greutate sub 16 kg, pentru care este indicat mai puțin de 0.5 ml, este important să se dozeze produsul cu acuratețe. Dacă animalele sunt tratate colectiv și nu individual, ele trebuie grupate după greutatea corporală și dozate corespunzător pentru a evita sub/supradozarea.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Administrarea produsului se va face respectând condițiile de asepsie.

TIMP DE AȘTEPTARE

Suine (carne și organe) 28 zile

Caprine (carne și organe) 28 zile

Ovine (carne și organe) 21 zile

Bovine (carne și organe) 49 zile

A nu se administra la animalele care produc lapte pentru consum uman.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Trebuie luate anumite măsuri de precauție pentru evitarea următoarelor practici, deoarece acestea pot duce la creșterea riscului privind dezvoltarea rezistenței și implicit la ineficiența tratamentului: folosirea prea frecventă și prea repetată a antihelminticelor din aceeași clasă pe o perioadă de timp prelungită; subdozarea, care poate fi datorată unei subestimări a masei corporale, administrării greșite a produsului sau a necalibrării dispozitivului de dozare (dacă exista unul).

Toate cazurile suspecte de rezistență la antihelmintice trebuie sa fie investigate în continuare folosind teste potrivite ( de ex. testul numărării ouălor din fecale).

Acolo unde testele sugerează în mod clar o rezistență la un anumit antihelmintic, se va utiliza un altul aparținând unei alte clase farmacologice a cărui mod de acțiune este diferit.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

A nu se administra pe cale intramusculară sau intravenoasă.

Ivermectina este foarte eficientă împotriva tuturor stadiilor de miaze la bovine. Totuși, momentul propice al tratamentului este foarte important. Pentru obținerea celor mai bune rezultate bovinele trebuie tratate imediat după terminarea sezonului cald.

Ocazional larvele de Hypoderma lineatum moarte la nivelul țesutului periesofagian pot cauza salivație și umflături.

Similar larvele de Hypoderma bovis moarte la nivelul canalului vertebral pot cauza afecțiuni neurologice (amețeli sau chiar paralizii), de aceea bovinele trebuie tratate fie înainte fie după dezvoltatea acestor stadii larvare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Evitați contactul direct cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului accidental clătiți cu apă din abundență.

A nu se fuma sau mânca în timpul manipulării produsului.

În momentul administrării se evită auto-injectarea accidentală: produsul poate cauza o iritație locală și/sau reacții dureroase la locul de injectare.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau perioada de ouat

Nu se utilizează la animalele în lactație, dacă laptele este destinat consumului uman.

A nu se utiliza cu 28 de zile înainte de fătare la animalele al căror lapte este destinat consumului uman.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu se cunosc.

SUPRADOZARE

Ivermectina nu este toxică chiar după administrarea unei doze de 30 de ori mai mari decât doza terapeutică recomandată. În cazul în care se suspectează reacții toxice datorate supradozării se recomandă instituirea unui tratament simptomatic.

Simptomele toxice cauzate de supradozare pot fi: tremurături, convulsii și în cele din urma coma.

INCOMPATIBILITĂȚI

Nu se cunosc.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele naționale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane din polipropilenă de 50 ml, 100 ml, 250 ml și 500 ml închise cu dop de cauciuc brombutilic și sigilat cu capsă de aluminiu.