Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

CRIMECTIN PLUS inj

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Ivermectină 10 mg si Clorsulon 100 mg.

SPECII ȚINTĂ

Bovine.

INDICAȚII

Crimectin PLUS este eficient atât în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) cât și în tratamentul infestațiilor cu următorii ecto și endoparaziți:

Bovine Nematodoze gastro-intestinale produse de: Ostertagia ostertagi (adulți, L4, inclusiv larvele inhibate) Ostertagia lyrata (adulți și L4) Haemonchus placei (adulți și L4) Mecistocirrus digitatus (adulți) Trichostrongylus axei (adulți și L4) Trichostrongylus colubriformis (adulți și L4) Cooperia oncophora (adulți și L4) Cooperia punctata (adulți și L4) Cooperia pectinata (adulți și L4) Nematodirus helvetianus (adulți) Nematodirus spathiger (adulți) Strongyloides papillosus (adulți) Bunostomum phlebotomum (adulți) Oesophagostomum radiatum (adulți și L4) Trichuris Spp. (adulți) Nematodoze oculare produse de: Thelazia Spp. (adulți) Nemotodoze pulmonare produse de: Dictyocaulus viviparus (adulți și L4); Hipodermoza produsă de: Hypoderma bovis; Hypoderma lineatum (toate stadiile). Infestații cu păduchi hematofagi (înțepători): Linognathus vituli; Haematopinus eurysternus; Solinopotes capillatus. Scabia produsă de: Psoroptes ovis; Sarcoptes scabiei. Trematodoza produsă de: Fasciola hepatica formele adulte. Crimectin PLUS ajută în controlul infestațiilor cu: Păduchi (malofage): Damalinia bovis, Acarienii râiei: Chorioptes bovis

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează pe cale intra-musculară sau intra-venoasă. A nu se administra la animale cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la oricare din excipienți.

REACȚII ADVERSE

În urma injectării subcutanate a fost observat la unele animale un disconfort trecător. Ocazional poate să apară o ușoară reacție inflamatorie la locul injectării, reacție ce se remite spontan.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Doza recomandată pentru bovine este de 1 ml/50 kg greutate corporală, echivalent cu 200 mcg Ivermectină/kg greutate corporală și 2 mg clorsulon/kg g.c. Administrarea se va face numai prin injecție subcutanată. Alegeți doza în funcție de greutatea corporală a celui mai mare animal din fiecare grup (vaci, tauri, viței, juninci). A nu se supradoza. Un exemplar reprezentativ trebuie cântărit înainte de administrarea tratamentului. Animalele cu o greutate mai mare (de exemplu taurii maturi) trebuie să primească o doză adițională de 1 ml pentru fiecare 50 kg care depășesc 650 kg. Program de tratament în regiunile cu Hypoderma spp: Ivermectina este foarte eficientă împotriva tuturor stadiilor larvelor muștei Hypoderma spp. (hipodermoza/streche). Pentru obținerea celor mai bune rezultate, vacile trebuie tratate cât mai curând posibil după terminarea sezonului muștelor. Fără a avea legătură cu Ivermectină, distrugerea larvei hypoderma în timpul în care aceasta se află în zone vitale ale organismului poate cauza reacții gazdă-parazit, nedorite. Astfel, dacă larva Hypoderma este omorâtă atunci când se află în țesutul esofagian poate crea dilatare gastrică -volvulus sau paralizie în cazul în care se află în canalul vertebral. De aceea tratamentele trebuie efectuate înainte sau după aceste stadii de migrare a larvelor. Vacile tratate cu Ivermectină după terminarea sezonului muștelor pot fi tratate din nou cu Ivermectină în timpul iernii pentru parazitozele interne, râie sau păduchi fără nici un risc legat de reacțiile la hipodermoză.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ. 

Când temperatura produsului este mai mica de 5 0C, administrarea poate fi îngreunată din cauza vâscozității produsului. Injectarea poate fi facilitată prin încălzirea produsului și a echipamentului de injectare la cca. 150 C. Dozele mai mari de 10 ml se vor administra în două injecții în două locuri diferite pentru a reduce disconfortul trecător sau reacțiile adverse la locul injecției. Pentru alte produse cu administrare parenterală se vor folosi alte locuri de injectare. A se utiliza echipament steril. A se utiliza ace de calibru 16 cu o lungime de 15-20 mm.

TIMP DE AȘTEPTARE

Bovine (carne și organe) 66 zile

Bovine (Lapte) Nu se administrează la animale în perioada de lactație sau cu 28 de zile înaintea fătării dacă laptele este destinat consumului uman.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Produsul trebuie administrat numai prin injecție subcutanată, folosind orice el de echipament destinat speciei țintă fie el standard automat sau calibrat pentru o singură doză, sub pielea subțire de pe gât în fața sau spatele omoplaților, folosind un ac steril. Se recomandă evitarea următoarelor practici, deoarece acestea cresc riscul de dezvoltare al rezistenței paraziților și pot face terapia ineficientă: utilizarea prea frecventă și repetată a antihelminticelor din aceeași clasă, pe o perioadă prea mare; subdozarea, datorită subestimării greutății corporale, administrarea incorectă a produsului, decalibrarea echipamentului de dozare dacă se folosește. Toate cazurile suspecte de rezistență la antihelmintice trebuie sa fie investigate în continuare folosind teste potrivite (de ex. testul numărării ouălor din fecale). Acolo unde testele sugerează în mod clar o rezistență la un anumit antihelmintic, se va utiliza un altul aparținând unei alte clase farmacologice a cărui mod de acțiune este diferit. Rezistența la lactonele macrociclice (care includ avermectina, ivermectina) a fost raportată la Cooperia spp. la bovine în cadrul UE și alte specii parazite în afara UE. Motiv pentru care utilizarea acestui produs trebuie să se bazeze pe informațiile locale de natura epidemiologică referitoare la susceptibilitatea nematodelor și recomandări despre modalitatea de a limita evoluția rezistenței la antihelmintice.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Dozele mai mari de 10 ml se vor administra în două injecții, în două locuri diferite pentru a reduce disconfortul trecător sau reacțiile adverse la locul injecției. Pentru alte produse cu administrare parentală se vor folosi alte locuri de injectare. Se va administra numai la speciile indicate în prospect așa cum se menționează la secțiunea dozare și administrare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

A nu se fuma sau mânca pe durata manipulării produsului. A se evita contactul cu ochii sau pielea. Dacă acest lucru se întâmplă, clătiți imediat zona afectată cu apă. În caz de auto injectare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

La administrarea dozei recomandate, nu au fost observate efecte adverse asupra reproducției. Nu se utilizează la animalele în lactație, dacă laptele este destinat consumului uman. A nu se utiliza cu 28 de zile înainte de fătare la animalele al căror lapte este destinat consumului uman.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Produsul poate fi administrat în același timp cu vaccinurile clostridiale, vaccinurile împotriva bolilor cavității bucale și ale picioarelor, vaccinurile împotriva rinotraheitei infecțioase bovine sau parainfluenței (PI3) fără efecte adverse. Celelalte produse injectabile trebuie injectate în locuri diferite.

SUPRADOZARE

Studiile au demonstrat o marjă de siguranță mare. Administrarea a 25 de ml de Crimectin Plus/50 kg greutate corporală poate duce la leziuni la locul injecției (țesut necrozat, edem, fibroze și inflamație). Nu au fost determinate alte efecte adverse.

INCOMPATIBILITĂȚI

Nu se cunosc.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane din polipropilenă de 50 ml, 100 ml, 250 ml și 500 ml închise cu dop de cauciuc brombutilic și sigilat cu capsă de aluminiu.