Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

DOXICOL 60%

COMPOZIȚIE

Doxiciclină hiclat 600 mg/g

SPECII ȚINTĂ

Suine și broileri

INDICAȚII

Doxicol 60% pulbere orală este indicat în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul infecțiilor produse de microorganisme sensibile la Doxiciclină.

Broileri Boli digestive produse de E.coli (colibaciloză), micoplasmoză produsa de Micoplasma spp.

Suine Boli respiratorii asociate cu Actinobacillus pleuropneumoniae (pleuropneumonie), Pasteurella multocida (pasteureloză), Mycoplasma hyopneumoniae (pneumonia enzootica), Bordetella bronhiseptica (rinita atrofică).

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de sensibilitate cunoscută la Doxiciclină sau alte tetracicline.

Nu se utilizează la animalele cu disfuncții hepatice.

Nu se utilizează în caz de rezistență cunoscută la tetracicline.

REACȚII ADVERSE

Tetraciclinele pot produce fotosensibilitate și reacții alergice.

Dacă apar reacții adverse suspecte tratamentul trebuie întrerupt

.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare

Pe cale orală, în apa de băut, individual sau masal. Pentru a asigura o dozare corespunzătoare, se va determina cât mai exact greutatea corporală a animalelor pentru a se evita subdozarea.

Dozare

Trebuie asigurată o doza de 10 mg substanță activă/kg greutate vie/zi, timp de 5-8 zile consecutive. Cantitatea de Doxicol 60% (CD) se va calcula pe baza Greutății Corporale Totale (GCT) a efectivului care va fi tratat și Consumul de Apă Total (CAT) al efectivului în 24 ore folosind formula

CD (L) = (10xGCT(kg))/(600xCAT(L)) per 1000 litri de apă din rezervor

10 = doza (mg)/ kg g.v., 600 = mg de Doxiciclină/1 g Doxicol 60% pulbere.

Pe toata perioada tratamentului animalele trebuie sa consume numai apă medicamentată. Consumul de apă depinde de starea clinică a animalelor. Pentru a obține o dozare corectă, concentrația de Doxiciclină trebuie ajustată corespunzător.

Apa de băut medicamentată trebuie sa fie proaspăt preparată, la fiecare 24 de ore.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Produsul trebuie bine diluat și/sau omogenizat în apa de băut pentru a se realiza o dispersare cât mai uniformă a acestuia. Consumul de apă trebuie monitorizat, pentru a putea fi garantat dozajul adecvat. În cazul în care consumul de apă nu corespunde cantităților pentru care au fost calculate concentrațiile recomandate, concentrația de DOXICOL 60% trebuie adaptată astfel încât animalele să asimileze doza recomandată, în caz contrar trebuind să fie luata în considerare o alta medicație.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe

Broileri: 7 zile

Suine: 7 zile

Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra in loc uscat. A se proteja de lumina directa. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate după reconstituire în apa de băut: 24 ore.

Perioada de valabilitate după încorporarea în furaj: 28 de zile

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Pe durata tratamentului, animalele bolnave pot avea un apetit redus de apă, iar dacă este necesar se va face o revizuire a tratamentului.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate de la animale. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la Doxiciclină și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa tetraciclinelor ca urmare a rezistenței încrucișate.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Persoanele cunoscute ca fiind sensibile la tetracicline sau la excipienți vor evita contactul cu produsul. Pentru a evita expunerea în cursul manipulării produsului, se va purta echipament de protecție adecvat (salopete, ochelari de protecție și mânuși impermeabile). A nu se mânca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului. După utilizare se spală mâinile. În caz de ingerare accidentală, se spală imediat gura cu apă și se solicită asistență medicală. În caz de contact accidental cu pielea se spală zona cu apă și săpun. În caz de contact accidental cu ochii se spală din abundență cu apa curată de la robinet. Dacă în urma expunerii, apar iritații pe piele, trebuie să solicitați asistență medicală și să arătați medicului acest prospect. Umflarea feței, buzelor și ochilor sau respirația dificilă reprezintă simptome severe și necesită asistență medicală de urgență.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

A nu se utiliza la scroafele gestante sau in lactație. Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

În combinație cu penicilinele și quinolonele, Doxiciclină are efect antagonist.

Absorbția Doxiciclină poate fi redusă în cazul în care produsul este administrat împreună cu substanțe care conțin magneziu, aluminiu, zinc, bismut, bentonită.

SUPRADOZARE

Nu depășiți doza recomandată.

În caz de supradozare pot apărea tulburări digestive manifestate prin vomă, diaree, colici, lipsa apetitului. Se va stopa tratamentul cu Doxicol 60% și se va institui un tratament simptomatic.

INCOMPATIBILITĂȚI

Acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. 

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. 

Animalele tratate se vor menține în adăposturi pe toata perioada tratamentului iar dejecțiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ 

Pungi din folie laminată polietilenă tereftalat/polietilenă de joasă densitate de 1 kg.