Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

ENROFLOX 10%

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Enrofloxacina 100 mg

SPECII ȚINTĂ

Bovine și suine

INDICAȚII

Bovine

Afecțiuni ale tractului gastrointestinal și aparatului respirator, cauzate de bacterii și Mycoplasma spp. (colibaciloze, colisepticemii, pasteureloze, salmoneloze, stafilococii, micoplasmoze) și infecții secundare în afecțiunile virale.

Suine

Afecțiuni ale tractului gastrointestinal și aparatului respirator cauzate de microorganisme sensibile la enrofloxacină (pasteureloză, pneumonie enzootică, bronhopneumonie bacteriană, colibaciloze, colisepticemii, salmoneloze, sindrom MMA, rinita atrofică).

CONTRAINDICAȚII

Nu administrați produsul în caz de rezistență cunoscută la quinolone.

Nu administrați produsul în cazul perturbărilor în dezvoltarea cartilajelor și/sau în timpul lezionării aparatului locomotor în special la nivelul articulațiilor suprasolicitate din punct de vedere funcțional sau datorită greutății corporale.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Reacții adverse

Reacții locale pot apărea ocazional la locul injecției.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Doza obișnuită pentru bovine și suine este de 2.5 ml Enroflox 10% pe 100 kg greutate corporală (2.5 mg enrofloxacină /kg greutate corporală).

În infecțiile recurente ale aparatului respirator și în salmoneloze doza recomandată se dublează: 5 ml Enroflox 10% pe 100 kg greutate corporală (5 mg enrofloxacină/kg greutate corporală).

Produsul se administrează la bovine s.c., la suine i.m..

Enrofloxacina se administrează în locurile obișnuite de administrare, de exemplu la suine în musculatura zonei posterioare urechii.

În salmoneloză, tratamentul începe cu forma injectabilă și se continuă cu forma orală.

Medicamentul se administrează o data la fiecare 24 de ore.

Durata tratamentului la suine și bovine este de 2-3 zile, în salmoneloze 5 zile.

În sindromul MMA la scroafe sunt necesare 1-2 zile de tratament.

Dacă în primele 2-3 zile nu se observă îmbunătățirea semnelor clinice, trebuie avut în vedere efectuarea antibiogramelor suplimentare și posibilitatea schimbării terapiei antimicrobiene.

A nu se depăși doza recomandată.

Trebuie avute în vedere precauții normale pentru efectuarea tratamentului în condiții sterile.

Pentru a asigura o doză corectă, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis pentru a evita supradozarea.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Doza aplicată într-un singur punct nu va depăși 5 ml la bovine, 2,5 ml la porci și 5 ml la scroafe.

TIMP DE AȘTEPTARE

Suine (carne si organe) 10 zile

Bovine (carne si organe) 10 zile

Bovine (lapte) 5 zile

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă.

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Reglementările oficiale și locale referitoare la substanțele antimicrobiene trebuie luate în considerare atunci când produsul este utilizat.

Fluoroquinolonele vor fi păstrate ca rezervă pentru tratamentele care, în condiții clinice, răspund puțin sau care vor răspunde puțin la alte clase de substanțe antimicrobiene. Când este posibil, fluoroquinolonele trebuie sa fie utilizate numai pe baza testelor de sensibilitate.

Utilizarea produsului în neconcordanță cu instrucțiunile din SPC poate duce la creșterea rezistenței bacteriilor la fluoroquinolone și poate induce scăderea eficienței tratamentului cu alte quinolone, datorită rezistenței încrucișate.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Acest produs este o soluție alcalină. În cazul contactului cu pielea sau cu ochii, clătiți din abundență cu apă.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul manipulării produsului. Evitați auto injectarea accidentală. În caz de auto injectare, consultați de urgență medicul. Evitați contactul direct cu pielea datorită sensibilității, dermatitelor de contact și posibilelor reacții alergice.

Purtați mânuși de protecție.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Enrofloxacina poate fi utilizată în timpul gestației și lactației. 

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu combinați cu tetracicline sau antibiotice macrolide deoarece pot produce efect antagonic.

SUPRADOZARE

Nu depășiți doza recomandată.

În supradozarea accidentală nu există antidot iar terapia este simptomatică.

INCOMPATIBILITĂȚI

Nu se cunosc.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele naționale.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane din polipropilenă de 100 ml, 250 ml și 500 ml închise cu dop de cauciuc brombutilic și sigilat cu capsă de aluminiu.