Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

ENROFLOX 40% PREMIX

COMPOZIȚIE

Fiecare gram de produs conține Enrofloxacină 400 mg

SPECII ȚINTĂ

Suine și broileri

INDICAȚII

Broileri În efectivele în care diagnosticul a fost confirmat, în prevenirea și tratamentul afecțiunilor gastrointestinale produse de Escherichia coli.

Suine În tratamentul bolilor respiratorii asociate cu Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae sensibili la enrofloxacină.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de sensibilitate cunoscuta la enrofloxacină sau la excipient. Nu se utilizează în cazuri cunoscute de rezistența la quinolone. Nu se utilizează produsul în cazul tulburărilor de creștere ale cartilajelor și/sau în timpul lezărilor aparatului locomotor în special la nivelul articulațiilor.

REACȚII ADVERSE

Reacțiile adverse sunt minore. Voma și anorexia sunt cele mai comune efecte. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul se administrează pe cale orală (prin încorporare în furaj), timp de 5 zile consecutiv, în doze diferite, în funcție de specie, vârstă, greutate corporală, stare fiziologică și stare de sănătate. Pentru tratamentul masal, recomandăm calcularea corectă a greutății corporale totale și a cantității de produs ce trebuie administrată, precum și prepararea de pre amestecuri, pentru o omogenizare corectă. Suine Trebuie asigurată o doza de 5 mg substanță activă/kg greutate corporală /zi, timp de 5 zile consecutiv. Cantitatea de Enroflox 40% Premix (CEP) se va calcula pe baza Greutății Corporale Totale (GCT) a efectivului care va fi tratat și consumul de Furaj Total (CFT) al efectivului în 24 ore folosind formula: CEP = (5xGCT(kg))/(400xCFT) per 1000 Kg de furaj 5 = doza / kg g.v., 400 = mg de enrofloxacină / 1 g Enroflox 40% Premix Broileri Trebuie asigurată o doză de 10 mg substanță activă/kg greutate corporală/zi, timp de 5 zile consecutiv. Cantitatea de Enroflox 40% Premix (CEP) se va calcula pe baza Greutății Corporale Totale (GCT) a efectivului care va fi tratat și Consumul de Furaj Total (CFT) al efectivului în 24 ore folosind formula: CEP = (10xGCT(kg))/(400xCFT) per 1000 Kg de furaj 10 = doza / kg g.v., 400 = mg de enrofloxacină/ 1 g Enroflox 40% Premix Consumul de furaj medicamentat depinde de starea clinică a animalelor. Pentru a obține o doză corectă, concentrația de enrofloxacină trebuie ajustată corespunzător.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a asigura o dozare corespunzătoare, se va determina cât mai exact greutatea corporală pentru a se evita subdozarea sau supradozarea. Consumul de furaj trebuie monitorizat, pentru a putea fi garantat dozarea adecvată. În cazul în care consumul de furaj nu corespunde cantităților pentru care au fost calculate concentrațiile recomandate, concentrația de ENROFLOX 40% Premix trebuie adaptată astfel încât animalele să asimileze doza recomandată, în caz contrar trebuind să fie luată în considerare o altă medicație.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe Broileri: 7 zile. Suine: 7 zile. Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului original: 28 zile. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după încorporare în furaj: 28 zile

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Pe toată perioada tratamentului animalele trebuie să consume numai furaj medicamentat. Produsul trebuie bine omogenizat cu furajul concentrat pentru a asigura o dispersare uniformă în toată masa acestuia.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate. Fluoroquinolonele vor fi păstrate ca rezervă pentru tratamentele care, în condiții clinice, răspund mai puțin la alte clase de substanțe antimicrobiene. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitatea bacteriilor izolate. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la enrofloxacină și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa quinolonelor ca urmare a rezistenței încrucișate. Ingerarea hranei medicamentate de către animal poate fi afectată din cauza bolii. În caz de ingerare insuficientă a furajului medicamentat se va revizui schema de tratament.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Persoanele cunoscute ca fiind sensibile la enrofloxacină vor evita contactul cu produsul. Pentru a evita expunerea în cursul pregătirii furajului medicamentat, se va purta echipament de protecție adecvat (salopete, ochelari de protecție și mânuși impermeabile). a nu se mânca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului. după utilizare se spală mâinile. în caz de ingerare accidentală, se spală imediat gura cu apă și se solicită asistență medicală. în caz de contact accidental cu pielea se spală zona cu apă și săpun. în caz de contact accidental cu ochii se spală din abundență cu apă curată de la robinet. dacă, în urma expunerii, apar iritații pe piele, trebuie sa solicitați asistența medicală și să arătați medicului acest prospect. umflarea feței, buzelor și ochilor sau respirația dificilă reprezintă simptome severe și necesită asistență medicală de urgentă.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

La suine produsul poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație. nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

în combinație cu tetraciclina și antibiotice macrolide, enrofloxacina are efect antagonist. absorbția enrofloxacinei poate fi redusă în cazul în care produsul este administrat împreună cu substanțe care conțin magneziu și aluminiu.

SUPRADOZARE

Nu depășiți doza recomandată. în cazul supradozării accidentale tratamentul este simptomatic. nu există antidot specific.

INCOMPATIBILITĂȚI

Nu se aplică.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ 

Pungi din folie laminată Polietilenă tereftalat/ aluminiu/ Polietilenă de joasă densitate x 1 kg.