Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

ENROFLOX 5% inj

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Enrofloxacină 50 mg

SPECII ȚINTĂ

Bovine, suine, ovine, caprine și câini

INDICAȚII

Bovine

Afecțiuni ale tractului gastrointestinal și aparatului respirator, cauzate de bacterii (enterite și septicemii cauzate de E.Coli, pasteureloză, salmoneloză, stafilococii, micoplasmoză) și infecții secundare în afecțiunile virale.

Ovine și caprine

Afecțiuni ale tractului gastrointestinal și aparatului respirator și alte boli infecțioase cauzate de bacterii sensibile la Enrofloxacină (pasteureloze, colibaciloze, clostridioze, mastite acute și gangrenoase, salmoneloze, micoplasmoze).

Suine

Afecțiuni ale tractului gastrointestinal și aparatului respirator cauzate de bacterii sensibile la enrofloxacină (pasteureloză, pneumonie enzootică, bronhopneumonie bacteriană, enterite și septicemii cauzate de E.coli, salmoneloză, sindrom MMA, rinita atrofică).

Câini

Infecții bacteriene, inclusiv infecții diseminate gastrointestinale, respiratorii și genito-urinare, plăgi infectate și infecții ale canalului auditiv extern.

CONTRAINDICAȚII

Nu administrați produsul în caz de rezistență cunoscută la quinolone.

Nu administrați produsul în cazul perturbărilor în dezvoltarea cartilajelor și/sau în timpul leziunii aparatului locomotor în special la nivelul articulațiilor solicitate în mod normal sau la nivelul articulațiilor solicitate de greutatea corporală.

Nu administrați produsul câinilor mai mici de 1 an sau masculilor pentru reproducție mai mici de 18 luni.

Nu administrați in caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE

Reacții tisulare locale pot apărea ocazional la locul injecției.

În perioada de creștere rapidă, Enrofloxacină poate afecta dezvoltarea cartilajelor articulare.

Posologie pentru fiecare specie, cale (căi) de administrare și mod de administrare

Produsul se administrează vițeilor pe cale s.c. sau i.v., la porci, miei și la câini s.c..

Doza curentă pentru viței și suine este de 1 ml Enroflox pentru 20 kg greutate corporală (2,5 mg enrofloxacină /kg greutate corporală).

Doza curentă pentru câini este de 1 ml Enroflox pentru 10 kg greutate corporală.

În infecțiile recurente ale aparatului respirator și în salmoneloze doza recomandată se dublează: 5 mg enrofloxacină pentru 1 kg greutate corporală.

Produsul se administrează o data la 24 de ore.

Tratamentul vițeilor și suinelor durează 2-3 zile, iar în salmoneloze 5 zile.

Câinii sunt tratați 5-10 zile.

Terapia la viței, miei și iezi începe cu forma injectabilă și se continuă cu Enrofloxacină cu administrare orală.

Dacă în primele 2-3 zile nu se observă îmbunătățiri clinice, trebuie luate măsuri suplimentare, ca: repetarea antibiogramelor sau schimbarea terapiei antimicrobiene.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Doza aplicată într-un singur punct nu va depăși 10 ml la viței, 5 ml la oi și capre și 2.5 ml la miei și iezi.

Enrofloxacină se administrează în locurile obișnuite de administrare, de exemplu la suine în musculatura zonei posterioare urechii. Nu depășiți doza recomandată. Trebuie avute în vedere precauții normale pentru efectuarea tratamentului în condiții sterile. Pentru a asigura o doză corectă, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis pentru a evita supradozarea.

TIMP DE AȘTEPTARE

Bovine (carne si organe) 10 zile

Suine (carne si organe) 10 zile

Ovine (carne si organe) 10 zile

Caprine (carne si organe) 10 zile

Bovine (lapte)  5 zile

Caprine (lapte)  6 zile

Ovine (lapte) 6 zile

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă.

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

La utilizarea produsului vor fi luate în considerare regulile și regulamentele de acțiune antimicrobiană oficiale. 

Fluoroquinolonele trebuie utilizate în afecțiuni care au raspuns insuficient sau se asteaptă să raspundă insuficient la tratamentele cu alte clase de substanțe antimicrobiene. 

Unde este posibil, utilizarea fluoroquinolonelor trebuie coroborată cu antibiogramele. 

Utilizarea produsului în neconcordantă cu instrucțiunile din SPC poate duce la creșterea rezistenței bacteriilor la fluoroquinolone și poate induce scăderea eficienței altor quinolone datorită rezistenței încrucișate.

Precauții speciale pentru personalul care administrează produsul

Acest produs este o soluție alcalină. În cazul contactului cu pielea sau cu ochii, clătiți din abundență cu apă. 

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul manipulării produsului. 

Preveniți accidentele de tipul auto-injectării. Dacă acestea apar, consultați de urgență medicul. 

Evitați contactul direct cu pielea datorită sensibilității, dermatitelor de contact și posibilelor reacții alergice. 

Purtați mânuși de protecție. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Enrofloxacina poate fi utilizată în timpul gestației și lactației. 

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu combinați cu alte antibiotice ca tetracicline, macrolide sau cloramfenicol deoarece pot produce efect antagonic.

SUPRADOZARE

Nu depășiți doza recomandată. 

În supradozarea accidentală nu există antidot iar terapia este simptomatică. 

INCOMPATIBILITĂȚI

Nu se cunosc.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane din polipropilenă de 100 ml și 250 ml cu dop de cauciuc brombutilic și sigilate cu capsă de aluminiu.