Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

ENROFLOX MAX inj

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Enrofloxacina 100 mg

SPECII ȚINTĂ

Bovine și suine

INDICAȚII

Bovine Afecțiuni ale tractului respirator, determinate de Mannheimia hemolytica, Pasteurella multocida, Histophylus somni, Mycoplasma spp. Și pentru mamite determinate de E.coli, Klebsiella pneumoniae.

Suine Afecțiuni ale tractului respirator, cauzate de Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Streptococcus suis și Bordetella bronchiseptica.

CONTRAINDICAȚII

Nu administrați produsul în caz de rezistență cunoscută la quinolone.

Nu administrați produsul în cazul perturbărilor în dezvoltarea cartilajelor și/sau în timpul lezionării aparatului locomotor în special la nivelul articulațiilor suprasolicitate din punct de vedere funcțional sau datorită greutății corporale. Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE

Reacții locale pot apărea ocazional la locul injecției.

În cazuri foarte rare vițeii pot dezvolta tulburări gastro-intestinale în timpul tratamentului.

În cazuri foarte rare, tratamentul intravenos la bovine poate provoca reacții de șoc, probabil ca rezultat al insuficienței circulatorii.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Bovine:

Doza pentru afecțiuni respiratorii (s.c.) este 7.5 mg enrofloxacină /kg greutate corporală, o singură administrare. Doza este echivalentă cu 7.5 ml Enroflox Max /100 kg greutate corporală. În cazul afecțiunilor respiratorii grave sau cronice se recomandă o a doua administrare, după 48 de ore.

Doza pentru mamita colibacilară (i.v.) este de 5 mg enrofloxacină /kg greutate corporală. Doza este echivalentă cu 5 ml Enroflox Max /100 kg greutate corporală/zi. Tratamentul mamitei colibacilare se face exclusiv pe cale intravenoasă, timp de 2 zile consecutiv.

Suine

Doza pentru afecțiuni respiratorii (s.c.) este de 7,5 mg enrofloxacină /kg greutate corporală, o singură administrare. Doza este echivalentă cu 7,5 mg Enroflox Max /100 kg g.c./zi. În cazul afecțiunilor respiratorii grave sau cronice se recomandă o a doua administrare, după 48 de ore.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Administrare subcutanată în afecțiuni respiratorii. Administrare intravenoasă în mamita colibacilară. Pentru a se asigura o dozare corectă, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil pentru a se evita subdozarea. A nu se administra mai mult de 15 ml (bovine) sau 7.5 ml (viței, suine) pe fiecare loc de injectare. (subcutanat).

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne si organe:

Bovine: 14 zile

Suine: 10 zile

Lapte bovine: 72 ore 

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă.

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Reglementările oficiale și locale referitoare la substanțele antimicrobiene trebuie luate în considerare atunci când produsul este utilizat.

Fluoroquinolonele vor fi păstrate ca rezervă pentru tratamentele care, în condiții clinice, răspund puțin sau care vor răspunde puțin la alte clase de substanțe antimicrobiene.

Când este posibil, fluoroquinolonele trebuie sa fie utilizate numai pe baza testelor de sensibilitate.

Utilizarea produsului în neconcordanță cu instrucțiunile din SPC poate duce la creșterea rezistenței bacteriilor la fluoroquinolone și poate induce scăderea eficienței tratamentului cu alte quinolone, datorită rezistenței încrucișate.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Administrați produsul utilizând proceduri sterile. A nu se amesteca cu un alt produs. În cazul în care sunt administrate mai multe preparate injectabile sau în cazul în care volumele de injectare sunt de peste 15 ml (bovine) sau 7,5 ml (vițel, suine), acestea vor fi împărțite. De fiecare dată trebuie sa fie ales un alt loc de injectare. Dacă nu se produce o îmbunătățire clinică în termen de două-trei zile ar trebui reînnoit testul de sensibilitate și dacă este necesar schimbat tratamentul.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

În caz de auto-injectare accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul sau eticheta produsului.

Dacă durerea persistă mai mult de 12 ore după examinarea medicală, solicitați din nou sfatul medicului. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la enrofloxacină trebuie sa evite contactul cu produsul medicinal veterinar. În cazul în care accidental stropi de produs ajung pe piele sau ochii, spălați imediat cu apă. Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul în timpul manipulării produsului.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Enrofloxacina poate fi utilizată în timpul gestației și lactației. 

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu combinați cu tetracicline sau antibiotice macrolide deoarece pot produce efect antagonic.

SUPRADOZARE

O doză de 25 mg/kg greutate corporală administrată timp de 15 zile consecutive este bine tolerată, fără simptome clinice. Simptomele care pot sa apară după doze multiple de supradozare (mai mult de 25 mg substanță activă pe kg g.c. ) sunt letargie, ușoară diaree și pierderea poftei de mâncare.

INCOMPATIBILITĂȚI

Nu se cunosc.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele nationale.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane din polipropilenă de 100 ml, 250 ml și 500 ml închise cu dop de cauciuc brombutilic și sigilat cu capsă de aluminiu.