Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

ENROFLOX PLUS inj

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Enrofloxacina 100 mg

SPECII ȚINTĂ

Bovine și suine

INDICAȚII

Bovine

Afecțiuni ale tractului respirator, determinate de Mannheimia hemolytica, Pasteurella multocida, Histophylus somni, Mycoplasma spp. Tratamentul infecțiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul artritei asociate cu micoplasmoză acută determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Mycoplasma bovis la bovine cu vârstă mai mica de 2 ani.

Suine

Afecțiuni ale tractului respirator cauzate de Mycoplasma spp., Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae. Tratamentul infecțiilor tractului urinar determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul sindromului de disgalaxie post-partum, PDS (sindrom MMA) determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale E.coli.

Tratamentul infecțiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli.

CONTRAINDICAȚII

Nu utilizați pentru profilaxie.

Nu administrați produsul în caz de rezistență cunoscută la quinolone.

Nu administrați produsul în cazul perturbărilor în dezvoltarea cartilajelor.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Nu se utilizează la caii în creștere deoarece poate produce posibile afecțiuni ale cartilajului articular.

REACȚII ADVERSE

Tumefierea trecătoare poate fi observată la locul injectării. Măsuri de precauție normale sterile ar trebui luate.

Reacții locale pot apărea ocazional la locul injecției.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Bovine Administrare intravenoasă, subcutanată sau intramusculară.

Injecțiile repetate trebuie efectuate la diferite locuri de injectare.

Doza este de 5 mg enrofloxacină /kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml Enroflox Plus / 20kg greutate corporală, o dată pe zi, timp de 3-5 zile.

Artrita asociată cu mioplasma acută determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Mycoplasma bovis la bovine cu vârsta mai mică de 2 ani: 5 mg enrofloxacină /kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml Enroflox Plus / 20kg greutate corporală, o dată pe zi, timp de 5 zile.

Produsul poate fi administrat prin injecție intravenoasă lentă sau subcutanat.

Nu se administrează mai mult de 10 ml la un singur loc de injectare subcutanată.

Suine Doza este de 2.5 mg enrofloxacină /kg greutate corporală, care corespunde la 0.5 ml Enroflox Plus /20 kg greutate corporală, o dată pe zi prin injectare intramusculară, timp de 3 zile.

Infecții ale tractului digestiv sau septicemie determinate de E.coli: 5 mg enrofloxacină /kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml Enroflox Plus /20 kg greutate corporală, o dată pe zi prin injectare intramusculară timp de 3 zile. La porci, injectarea trebuie efectuată în gât la baza urechii.

Nu ar trebui să fie administrat mai mult de 3 ml la un singur loc de injectare intramusculară.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a asigura un dozaj corect, greutatea corporală ar trebui să fie determinată cât mai precis posibil pentru a evita subdozarea.

TIMP DE AȘTEPTARE

Bovine:

După injectarea intravenoasă carne și organe: 5 zile, lapte 3 zile

După injectarea subcutanată carne și organe: 12 zile, lapte 4 zile

Suine: Carne și organe: 12 zile.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă.

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Reglementările oficiale și locale referitoare la substanțele antimicrobiene trebuie luate în considerare atunci când produsul este utilizat.

Fluoroquinolonele vor fi păstrate ca rezervă pentru tratamentele care, în condiții clinice, răspund puțin sau care vor răspunde puțin la alte clase de substanțe antimicrobiene.

Când este posibil, fluoroquinolonele trebuie sa fie utilizate numai pe baza testelor de sensibilitate.

Utilizarea produsului în neconcordanță cu instrucțiunile din SPC poate duce la creșterea rezistenței bacteriilor la fluoroquinolone și poate induce scăderea eficienței tratamentului cu alte quinolone, datorită rezistenței încrucișate.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Modificări degenerative ale cartilajului articular au fost observate la vițeii tratati oral cu 30 mg enrofloxacină/kg g.c. timp de 14 zile. Utilizarea enrofloxacinei la miei în creștere la doza recomandată timp de 15 zile a provocat modificări histologice ale cartilajului articular, care nu sunt asociate la semne clinice. Siguranța acestui produs medicinal veterinar nu a fost stabilită la porci și viței atunci când se administrează pe cale intravenoasă și utilizarea acestei căi de administrare nu este recomandată la aceste grupe de animale.

Dacă nu se produce o îmbunătățire clinică în termen de două-trei zile ar trebui reînnoit testul de sensibilitate și dacă este necesar schimbat tratamentul.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fluorochinolone trebuie să evite orice contact cu produsul. 

Contactul cu pielea ar trebui evitat din cauza sensibilizării dermatitei de contact și posibilei reacții de hipersensibilitate.

În cazul în care accidental stropi de produs ajung pe piele sau ochi, spălați imediat cu apă.

Spălați-vă pielea și mâinile după utilizare. 

În caz de auto-injectare accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul sau eticheta produsului.

Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul în timpul manipulării produsului.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Enrofloxacina poate fi utilizată în timpul gestației și lactației. 

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu combinați cu tetracicline sau antibiotice macrolide deoarece pot produce efect antagonic.

SUPRADOZARE

Nu depășiți doza recomandată. În caz de supradozare accidentală nu există antidot și tratamentul trebuie să fie simptomatic.

La o doză mai mare de 30 mg/kg greutate corporală/zi timp de 14 zile, au fost observate la viței leziuni articulare.

INCOMPATIBILITĂȚI

Nu se cunosc.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele nationale.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane brune din polipropilenă de 100 ml, 250 ml și 500 ml închise cu dop de cauciuc brombutilic și sigilat cu capsă de aluminiu.