Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

EPRIMEC inj

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Eprinomectin 20 mg.

SPECII ȚINTĂ

Bovine

INDICAȚII

Tratamentul infestațiilor cu următorii ecto și endoparaziți sensibili la eprinomectină:

Nematodoze gastro-intestinale produse de: Ostertagia ostertagi (adulți, L4, inclusiv larvele inhibate); Ostertagia lyrata (adulți și L4 inhibate); Ostertagia spp. (adulți, L4); Cooperia punctata (adulți și L4); Cooperia oncophora (adulți și L4); Cooperia pectinata (adulți și L4); Cooperia surnabada (adulți și L4); Cooperia spp (adulți, L4 și L4 inhibate); Haemonchus placei (adulți și L4); Mecistocirrus digitatus (adulți); Trichostrongylus axei (adulți și L4); Trichostrongylus colubriformis (adulți și L4); Trichostrongylus spp (adulți și L4); Bunostomum phlebotomum (adulți); Nematodirus helvetianus (adulți); Oesophagostomum radiatum (adulți și L4); Oesophagostomum spp (adulți); Trichuris Spp. (adulți); Nemotodoze pulmonare produse de: Dictyocaulus viviparus (adulți și L4); Hipodermoza produsă de: Hypoderma bovis; Hypoderma lineatum (larve de insecte); Infestații cu păduchi hematofagi (înțepători): Linognathus vituli; Haematopinus. Muște corn: Haematobia irritans; Scabia produsă de: Sarcoptes scabiei var. bovis. Prevenirea reinfectărilor: Produsul protejează animalele tratate împotriva reinfestărilor cu: Trichostrongylus spp. (inclusiv Trichostrongylus axei și Trichostrongylus colubriformis), Haemonchus placei, Cooperia spp. (inclusiv Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia surnabada), Dictyocaulus viviparus, Oesophagostomum radiatum, Ostertagia spp. (incluzând Ostertagia ostertagi și Ostertagia lyrata) și Nematodirus helvetianus pentru 14 zile și Haematobia irritans pentru cel puțin 7 zile.

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la alte specii de animale.

A nu se administra la animale cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la oricare din excipienți.

REACȚII ADVERSE

Inflamațiile moderate până la severe la locul injectării sunt foarte comune. În mod obișnuit, inflamațiile se remit după mai puțin de 7 zile dar zonele pot rămâne indurate și mai mult de 21 zile. Inflamațiile pot fi însoțite de durere ușoară până la moderată. Această reacție dispare fără tratament și nu afectează siguranța sau eficacitatea produsului.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată. O singură administrare a 0.2 mg de Eprinomectin pe kg masă corporală; corespondentul la 1 ml de produs medicinal veterinar pentru 100 kg masă corporală. Flacoane de 50 ml sau 100 ml: A nu se depăși numărul de 30 perforări per flacon. Dacă sunt necesare mai mult de 30 perforări, se recomandă utilizarea unui ac separat pentru extragerea produsului. Flacoane de 250 ml sau 500 ml: A nu se depăși numărul de 20 perforări per flacon. Dacă sunt necesare mai mult de 20 perforări, se recomandă utilizarea unui ac separat pentru extragerea produsului.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

În vederea administrării unei doze corecte, masa corporală trebuie determinată cât mai precis posibil. Se va verifica, de asemenea, precizia echipamentului de dozare.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 63 de zile

Lapte:  0 zile

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Trebuie evitate următoarele practici care cresc riscul dezvoltării rezistenței și conduc în final la ineficiența tratamentului: Utilizarea frecventă și repetată a antiparazitarelor din aceeași clasă, pe o perioadă îndelungată de timp. Subdozarea care poate rezulta din subestimarea greutății corporale a animalelor, administrarea greșită a produsului sau lipsa de calibrare a dispozitivului de dozare (dacă este cazul).Cazurile clinice suspecte de rezistență la antihelmintice trebuie investigate în continuare utilizând teste de laborator corespunzătoare (cum ar fi Testul de Reducere a Numărului de Ouă din Fecale). Atunci când rezultatele testelor dovedesc rezistența la un anumit antihelmintic, trebuie folosit un antihelmintic care aparține unei alte clase farmacologice și care are alt mod de acțiune. Până în prezent, pe teritoriul UE nu a fost raportată rezistență la Eprinomectin (o lactonă macrociclică). Totuși, rezistența la alte lactone macrociclice a fost raportată în UE la speciile de paraziți de la bovine. Utilizarea acestui produs trebuie să se bazeze pe informațiile locale de natură epidemiologică (regiune, ferme), referitoare la susceptibilitatea nematodelor și recomandări despre modalitatea de a limita evoluția rezistenței la antihelmintice.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Trebuie respectate regulile obișnuite de asepsie pentru administrarea preparatelor injectabile. A nu se folosi la alte specii: avermectinele pot cauza mortalitate la câini, în special la rasele Collie, Bobtail, rase înrudite și metiși și, de asemenea la broaștele țestoase. Pentru a evita reacțiile adverse cauzate de moartea larvelor de Hypoderma spp. în esofagul și canalul vertebral al bovinelor, se recomandă administrarea produsului imediat după ce insecta își încheie activitatea și înainte ca larvele să ajungă în aceste zone. Solicitați sfatul medicului veterinar în vederea stabilirii perioadei corecte de administrare a tratamentului.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Acest produs medicinal veterinar produce iritații oftamice severe. A se evita contactul cu ochii ! Dacă vă stropiți în ochi clătiți imediat cu apă. Acest produs poate produce neurotoxicitate. Trebuie avută grijă la manipularea produsului pentru a evita auto-injectarea. În cazul auto-injectării accidentale, cereți imediat sfatul medicului și arătați prospectul și eticheta produsului. Evitați contactul cu pielea. Spălați imediat cu apă în cazul stropirii accidentale. Evitați expunerea orală. Nu mâncați, nu beți sau fumați în timp ce manipulați acest produs medicinal veterinar. Spălați mâinile după utilizare. Excipientul glicerol poate produce afecțiuni fetale. În plus, substanța activă Eprinomectin poate trece în laptele matern. Femeile gravide sau care alăptează ca și femeile de vârstă fertilă, ar trebui să evite contactul cu acest produs. Nu utilizați acest produs în cazul unei cunoscute hipersensibilități la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Produsul poate fi folosit în timpul gestației sau lactației.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Deoarece eprinomectina se leagă strâns de proteinele, plasmatice, ar trebui ținut cont de acest lucru în cazul asocierii cu alte molecule cu aceleași caracteristici.

SUPRADOZARE

După administrarea subcutanată a unei doze de până la 5 ori mai mare decât doza recomandată, nu s-au observat reacții adverse cu excepția unei reacții tranzitorii (inflamație urmată de indurare) la locul administrării.

INCOMPATIBILITĂȚI

În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele naționale. Extrem de periculos pentru pești și organisme acvatice. Eprinomectină este foarte toxică pentru organismele acvatice, persistă în sol și se poate acumula în sedimente. Riscul pentru ecosistemele acvatice și pentru fauna de bălegar pot fi reduse prin evitarea utilizării prea frecvente și repetate a eprinomectină (și a produselor din aceeași clasă antihelmintică) la bovine. Riscul pentru ecosistemele acvatice va fi redus prin ținerea bovinelor tratate departe de cursurile de apă pentru două până la cinci săptămâni după tratament. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane brune din polipropilenă de 50 ml, 100 ml, 250 ml și 500 ml închise cu dop de cauciuc brombutilic și sigilat cu capsă de aluminiu.