Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

FLORCRID 10%

COMPOZIȚIE

1 ml produs conține Florfenicol 100 mg.

SPECII ȚINTĂ

Porcine și pui de găina (broileri)

INDICAȚII

Porcine Tratamentul și prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat), la nivel de grup atunci când sunt prezente semnele clinice de boli respiratorii cronice (pleuropneumonie) produse de Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida.

Pui de găina (broileri):

Tratamentul și prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat), la nivel de grup atunci când sunt prezente semnele clinice de:

enterite (colibaciloză) produsa de E.coli.

boli respiratorii (micoplasmoză) produse de Mycoplasma gallisepticum.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz hipersensibilitate la substanța activă sau la excipientul produsului. Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman. Nu se utilizează la vierii destinați reproducției.

REACȚII ADVERSE

La porcine, pe perioada tratamentului se poate observa o reducere a consumului de apă și apariția următoarelor reacții adverse: eritem/edem perianal și rectal, diaree tranzitorie, constipație cu fecale maro închise. Aceste reacții sunt tranzitorii și reversibile.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare: pe cale orală, în apa de băut.

La porcine Trebuie asigurată o doză de 15 mg substanță activă/kg greutate corporală/zi, respectiv 0,15 ml produs/ kg greutate corporală/zi timp de 5 zile consecutive. Cantitatea Soluției de Florcrid 100 mg/ml (CSF) se va calcula pe baza Greutății Corporale Totale (GCT) a efectivului care va fi tratat și Consumului de Apă Total (CAT) al efectivului în 24 ore folosind formula:

CSF (L) = (15xGCT(kg))/(100xCAT(L)) per 1000 litri de apă medicamentată din rezervor.

La pui de găina (broileri) Trebuie asigurată o doza de 30 mg substanță activă/kg greutate corporală/zi, respectiv 0,3 ml produs/kg greutate corporală/zi timp de 3 zile consecutive. Cantitatea Soluției de Florcrid 100 mg/ml (CSF) se va calcula pe baza Greutății Corporale Totale (GCT) a efectivului care va fi tratat și Consumul de Apă Total (CAT) al efectivului în 24 ore folosind formula: CSF (L) = (30xGCT(kg))/(100xCAT(L))per 1000 litri de apă medicamentată din rezervor. ATENȚIE ! În cazul utilizării unui dispozitiv de dozare, pentru a evita precipitarea nu folosiți o cantitate mai mare de 5 litri de produs la 100 litri de apă. Nu setați dispozitivul de dozare sub 2%.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a asigura o dozare corectă, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil pentru a evita subdozarea. Ingestia de apă medicamentată depinde de starea clinică a animalelor. Ingerarea apei medicamentate de către animal poate fi afectată din cauza bolii. În caz de ingerare insuficientă a apei medicamentate se va revizui schema de tratament. Apa medicamentată trebuie sa fie singura sursă de apă de băut.

Apa medicamentată poate fi utilizată numai timp de 24 ore și trebuie preparată proaspăt în fiecare zi. Dacă nu se observă nici-o ameliorare a semnelor clinice pe durata tratamentului, trebuie revizuit diagnosticul și modificat tratamentul.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 

Porcine 17 zile

Pui de găina (broileri) 3 zile

Nu este autorizată utilizarea la păsările care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă.

PERIODA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile. Perioada de valabilitate după diluare în apa de băut: 24 ore.

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului medicinal veterinar trebuie să se bazeze pe rezultatele testelor de sensibilitate a bacteriilor izolate de la animale. Daca acest lucru nu este posibil, terapia trebuie sa se bazeze pe plan local pe informațiile epidemiologice locale (la nivel regional, de fermă), despre sensibilitatea bacteriilor țintă. La utilizarea produsului se vor lua în considerare politicile oficiale și locale referitoare la măsurile antimicrobiene. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la florfenicol și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa cloramfenicolilor ca urmare a rezistenței încrucișate.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. În cazul contactului accidental cu ochii clătiți cu apă din abundență. În cazul contactului accidental cu pielea spălați zona cu apă și săpun. În caz de ingestie accidentală solicitați sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta. A nu se fuma, bea sau mânca în timpul manipulării sau în timp ce se administrează produsul la animale.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Studiile efectuate pe animale de laborator nu au evidențiat efect embriotoxic sau fetotoxic al florfenicolului. Totuși, siguranța produsului la speciile țintă nu a fost demonstrată asupra performanței reproductive, a gestației și lactație. Utilizarea produsului se face dupa evaluarea raportului beneficiu/risc de către medicul veterinar.

SUPRADOZARE

În caz de supradozare se observă scăderea consumului de apă, scăderea sporului în greutate, deshidratare, edeme anale/perianale, prolaps rectal, modificări ale parametrilor hematologici și biochimici.

INCOMPATIBILITĂȚI

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele naționale. Animalele tratate se țin în adăposturi pentru întreaga perioada a tratamentului iar dejecțiile rezultate nu vor fi utilizate la îngrășarea solului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Canistre din HDPE de 1 litru, 5 litri și 10 litri.