Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

FLORCRID 30% inj

COMPOZIȚIE

1 ml produs conține Florfenicol 300 mg.

SPECII ȚINTĂ

Bovine, suine

INDICAȚII

În afecțiuni produse de germeni sensibili la Florfenicol.

Bovine

Tratamentul preventiv (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) și curativ al infecțiilor aparatului respirator produse de Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida și Histophilus somni.

Suine

Tratamentul infecțiilor respiratorii acute produse de Actinobacillus pleuropneumoniae și Pasteurella multocida.

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la taurii și vierii adulți utilizați pentru reproducție.

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la excipienți.

Nu se utilizează la purceii mai mici de 2 kg.

REACȚII ADVERSE

Bovine

Poate să apară o reducere a consumului de furaje, materii fecale moi pe durata tratamentului.

La întreruperea tratamentului animalele își recapătă rapid și complet apetitul.

Administrarea intramusculară sau subcutanată pate fi însoțită de leziuni inflamatorii la locul de injecție, care persistă 14 zile.

În cazuri foarte rare au fost raportate cazuri de șoc anafilactic la bovine.

De obicei reacțiile sunt ușoare și tranzitorii.

Suine

Cele mai frecvente reacții adverse se manifestă prin diaree tranzitorie, eritem, edem perianal și rectal la 50% din animale pe o durată de o săptămână.

În condiții de teren, o săptămână sau mai mult după ultima doza administrată, aproximativ 30% din porci prezintă hipertermie (40° C) asociate cu dispnee și depresie.

La nivelul locului de injecție poate apărea edem pe o perioadă de 5 zile.

Leziunile inflamatorii la locul de injecție pot fi observate timp de 28 de zile.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Bovine

Tratament

Administrare intramusculară: 20 mg Florfenicol/ kg greutate corporală sau 1 ml de produs/ 15 kg greutate corporală, de 2 ori la interval de 48 de ore.

Administrare subcutanată: 40 mg Florfenicol/kg greutate corporală sau 2 ml produs/15 kg greutate corporală, o singură administrare.

Preventiv: Administrare subcutanată: 40 mg Florfenicol/kg greutate corporală sau 2 ml produs/15 kg greutate corporală, o singura administrare.

Suine

Administrare intramusculară: 15 mg Florfenicol/ kg greutate corporală sau 1 ml de produs/ 20 kg greutate corporală, de 2 ori la interval de 48 de ore.

Se va evalua cât mai corect greutatea animalului pentru a asigura o doză corecta și a evita subdozarea.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

La administrarea intramusculară este recomandată tratarea animalelor în faza incipientă a bolii și evaluarea răspunsului la tratament după 48 de ore de la a doua administrare.

Dacă semnele clinice ale bolii respiratorii persistă 48 de ore după ultima injectare, tratamentul trebuie schimbat utilizând altă formula sau alt antibiotic și continuat până semnele clinice dispar.

Ștergeți capacul înainte de a lua fiecare doza.

Folosiți seringi sterile și ace uscate.

Nu înțepați capacul mai mult de 25 de ori.

Injecțiile trebuie efectuate la nivelul gâtului cu un ac nr.16.

Volumul dozei administrate într-un singur loc nu trebuie să depășească 10 ml la bovine și 3 ml la suine.

TIMP DE AȘTEPTARE

Bovine Carne și organe: 30 zile (administrare intramusculară), 44 zile (administrare subcutanată).

Suine Carne și organe: 18 zile.

Nu este autorizată utilizarea la animalele care produc lapte pentru consum uman.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUTII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera. A se feri de îngheț.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale.

Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe plan local pe informațiile epidemiologice despre sensibilitatea bacteriilor țintă.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în SPC poate crește prelevanța bacteriilor rezistente și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte quinolone din cauza potențialului de rezistentă încrucișată.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Nu utilizați acest produs în cazurile de hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la excipienți.

Pentru a evita auto injectarea, produsul trebuie manipulat cu prudență.

În cazul auto injectării accidentale solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Contactul direct cu pielea trebuie evitat datorită sensibilizării, dermatitei de contact sau a posibilelor reacții de hipersensibilizare la fluorochinolone care pot apare. Este recomandată purtarea mânușilor de protecție. Nu se mănâncă, bea sau fumează în timpul administrării produsului.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Studiile efectuate pe animale de laborator nu au evidențiat un potențial embriotoxic sau fetotoxic al florfenicolului.

Totuși, siguranța produsului la speciile țintă nu a fost demonstrată asupra performanței reproductive, a gestației si a lactației.

Utilizarea produsului pe perioada gestației si lactației se face după evaluarea balanței risc-beneficiu de către medicul veterinar.

SUPRADOZARE

Bovine Poate să apară o reducere a consumului de furaje, materii fecale moi pe durata tratamentului.

La întreruperea tratamentului animalele își recapătă rapid și complet apetitul.

Suine După administrarea unei doze de 3 ori mai mari decât doza recomandată s-a observat o scădere a sporului în greutate, a consumului de hrană și apă.

După administrarea unei doze de 5 ori mai mare decât cea recomandată poate să apară voma.

INCOMPATIBILITĂȚI

A nu se amesteca cu nici un alt produs medicinal veterinar.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ 

Flacoane din polipropilenă de 100 ml, 250 ml si 500 ml cu dop de cauciuc brombutilic și sigilate cu capsă de aluminiu.