Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

FLORCRID 4% PREMIX

COMPOZIȚIE

1 g produs conține Florfenicol 40 mg.

SPECII ȚINTĂ

Porcine

INDICAȚII

În tratamentul și prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) bolilor produse de germeni sensibili la florfenicol și a celor asociate cu Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz hipersensibilitate la substanța activă. Nu se utilizează la vierii destinați reproducției.

REACȚII ADVERSE

La porcine, pe perioada tratamentului se poate observa apariția următoarelor reacții adverse: eritem/edem perianal și rectal, diaree tranzitorie, constipație cu fecale maro închise. Aceste reacții sunt tranzitorii și reversibile. Dacă apar reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează pe cale orală, prin încorporare în furaj. La porcine: trebuie asigurată o doză de 15 mg substanță activă/kg greutate corporală/zi, (echivalent cu 0,35 g produs /kg greutate corporală /zi, timp de 5 zile consecutiv). Cantitatea de Florcrid 40 mg/ml (CSF) se va calcula pe baza Greutății Corporale Totale (GCT) a efectivului care va fi tratat și Consumul Total de Furaj (CTF) al efectivului în 24 ore folosind formula: CSF (Kg/T) = (15xGCT(kg))/(40xCTF(kg)) per 1000 kg de furaj. 15 = doza (mg)/ kg g.v.

40 = mg de florfenicol/1 g Florcrid 40 mg/g premix. Rata maximă de încorporare este de 12,5 kg / tona (500 ppm de florfenicol). Rate mai mari de încorporare pot duce la scăderea palatabilității furajului și scăderea consumului de furaj. Pentru a asigura un dozaj corect, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil pentru a evita subdozarea. Aportul de furaj tratat cu medicament depinde de starea clinică a animalelor. 

Furajul medicamentat trebuie sa fie singura sursă de hrană. Dacă nu se observă nicio ameliorare a semnelor clinice pe durata tratamentului, trebuie revizuit diagnosticul și modificat tratamentul.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu utilizați produsul dacă observați semne vizibile de deteriorare a ambalajului primar.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 17 zile

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă.

PERIODA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile. Perioada de valabilitate după încorporare în furaj: 28 zile.

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului medicinal veterinar trebuie să se bazeze pe rezultatele testelor de sensibilitate a bacteriilor izolate de la animale. Daca acest lucru nu este posibil, terapia trebuie sa se bazeze pe plan local pe informațiile epidemiologice locale (la nivel regional, de fermă), despre sensibilitatea bacteriilor țintă. La utilizarea produsului se vor lua în considerare politicile oficiale și locale referitoare la măsurile antimicrobiene. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la florfenicol și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa cloramfenicolilor ca urmare a rezistenței încrucișate.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZA PRODUSUL

A nu se fuma, bea sau mânca în timpul manipulării produsului. În cazul contactului accidental cu ochii clătiți cu apă din abundență. În cazul contactului accidental cu pielea spălați zona cu apă și săpun. În caz de ingestie accidentală solicitați sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta. La utilizarea produsului se va utiliza echipament de protecție adecvat Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie sa evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE ȘI LACTAȚIE.

Studiile efectuate pe animale de laborator nu au evidențiat efect embriotoxic sau fetotoxic al florfenicolului. Efectul florfenicolului asupra reproducției, gestației și lactației nu a fost stabilit. Produsul nu se utilizează în perioada de gestație și lactație.

SUPRADOZARE

În caz de supradozare se observă scăderea consumului de apă, scăderea sporului în greutate, deshidratare, edeme anale/perianale, prolaps rectal, modificări ale parametrilor hematologici și biochimici.

INCOMPATIBILITĂȚI

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Animalele tratate se mențin în adăposturi pe întreaga perioadă a tratamentului iar dejecțiile rezultate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Pungi x 1 kg din folie laminata polietilenă tereftalat/ polietilenă de joasă densitate.