Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

LEVAVERMIN

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Levamisol (sub forma de clorhidrat) 50 mg

SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, suine și broileri

INDICAȚII

Levavermin 50 mg/ml este indicat în tratament endoparazitozelor.

Bovine și ovine

Nematode gastrointestinale: Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Ostertagia ostertagi, Haemonchus spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Chabertia ovina.

Strongili pulmonari: Dictyocaulus viviparus.

Suine

Nematode gastrointestinale: Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Oesophagostomum spp.

Strongili pulmonari: Metastrongylus spp.

Broileri

Ascaridia spp., Heterakis spp., Capillaris spp.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Nu se va utiliza în cazul suspectării rezistenței la levamisol.

REACȚII ADVERSE

Uneori pot să apară: salivație, diaree, stare de agitație și tremurături.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează pe cale orală.

La bovine și ovine: 7,5 mg levamisol/kg greutate corporală, o singură administrare, echivalent cu 0,15 ml Levavermin/kg greutate corporală, fără a depăși doza totală de 3,75 g levamisol (respectiv 75 ml Levavermin) la bovine și 0,375 g levamisol (respectiv 7,5 ml Levavermin) la ovine.

Suine: 7,5 mg levamisol/kg greutate corporală, o singură administrare, echivalent cu 0,15 ml Levavermin/kg greutate corporală, fără a depăși doza totală de 0,75 g levamisol (respectiv 15 ml Levavermin).

Broileri: 20 mg levamisol/kg greutate corporală, aproximativ 4 ml Levavermin pe litru de apă de băut.

Pentru a asigura administrarea unei doze corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Soluția trebuie preparată proaspăt la fiecare 24 de ore. Nici-o altă sursă de apă nu trebuie să fie disponibilă pe perioada tratamentului. 

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 3 zile

Nu este autorizată utilizarea la animalele care produc lapte pentru consum uman.

Nu este autorizată utilizarea la găinile care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperaturi mai mici de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directa. A nu se utiliza dupa data expirării marcată pe etichetă.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare : 1 an. 

Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului original: 28 zile. 

Perioada de valabilitate dupădiluare în apa de băut: 24 ore.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Trebuie luate anumite măsuri de protecție pentru evitarea următoarelor practici, care pot antrena un risc mărit de dezvoltare al rezistenței, ducând la ineficiența tratamentului: folosirea frecventă și repetată a antihelminticelor din acceași clasă pe o durată de timp prelungită; sub-dozajul, care poate fi datorat unei subestimări a masei corporale, administrării greșite a produsului sau necalibrării dispozitivului de dozaj (dacă există unul). Toate cazurile clinice suspecte de rezistență la antihelmintice trebuie să fie cercetate în continuare folosind teste potrivite (ex. OPG). Acolo unde testele sugerează în mod clar rezistență la un anumit antihelmintic, se va utiliza un altul aparținând unei alte clase farmacologice a cărui mod de acțiune este diferit.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Evitați contactul cu pielea. Spălați-vă mâinile după utilizare.

La manipularea produsului se va purta îmbrăcăminte de protecție adecvată, inclusiv mânuși de cauciuc rezistente la apă. În caz de ingestie accidentală solicitați imediat sfatul medicului. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la levamisol trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Studiile efectuate pe animale de laborator un au evidențiat un potențial efect teratogen.

Studiile efectuate pe bovine, ovien și suine nu au evidențiat un potențial embriotoxic sau teratogen.

Produsul se poate utiliza în perioada de gestație și lactație.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Administrarea concomitentă cu insecticide organofosforice poate produce ocazional reacții toxice.

SUPRADOZARE

În caz de supradozare semnele observate sunt cele care rezulta din stimularea sistemului nervos parasimpatic: salivație, vărsături, diaree, respirație rapidă și ataxie, tremur, convulsii. Antidoturile utilizate sunt atropina sau glicopirolatul.

INCOMPATIBILITĂȚI

În lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu se va amesteca cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele naționale. Animalele tratate se țin în adăposturi pentru întreaga perioada a tratamentului iar dejecțiile rezultate nu vor fi utilizate la îngrășarea solului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Produsul este ambalat în flacoane din HDPE albe de 50ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml și canistre din HDPE de 1 litru, 5 litru, 10 litri, 20 litri.

Capace cu filet din HDPE prevăzute cu sigiliu.