Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

LINCOMIX 10% inj

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Lincomicină 100 mg (sub formă de lincomicină hidroclorică)

SPECII ȚINTĂ

Suine, câini și pisici

INDICAȚII

Câini și pisici

În tratamentul infecțiilor cauzate de germeni Gram pozitivi sensibili la lincomicină (streptococi și stafilococi) și germeni Gram negativi anaerobi (Bacteroides spp sau Fusobacterium spp.)

În tonsilite, laringite și alte infecții ale tractului respirator superior.

În abcese, răni infectate, dermatite purulente, în septicemie, atunci când aceste afecțiuni sunt determinate de germeni sensibili la lincomicină.

Suine

În tratamentul infecțiilor cauzate de germeni Gram pozitivi sensibili la lincomicină (streptococi și stafilococi) și germeni Gram negativi anaerobi (Serpulina (Treponema) hyodysenteriae, Bacteroides spp., Fusobacterium spp. si Mycoplasma spp.)

Este recomandat în tratamentul dizenteriei suine, pneumoniei enzootice, artritelor septice, abcese ale ongloanelor produse de stafilococi, streptococi, Erysipelothrix spp. si Mycoplasma spp. sensibile la lincomicină.

CONTRAINDICAȚII

Nu este recomandat a se utiliza la alte specii decât speciile țintă.

Nu se administrează la iepuri, hamsteri, porci de guinea, chinchila, cabaline și rumegătoare, deoarece la aceste specii, lincomicină poate produce tulburări gastrointestinale grave.

Nu este eficient pentru tratamentul infecțiilor cu E.coli, Salmonella spp., Streptococcus fecalis sau drojdii.

Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la lincomicină sau la excipient.

REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Câini și pisici

Se poate administra intramuscular și intravenos

Intramuscular: 22 mg/kg g.v. o dată pe zi sau 11 mg/kg g.v. de două ori pe zi.

Intravenos: 11-22 mg/ kg g.v. o dată sau de două ori pe zi, administrare lenta.

Suine

Intramuscular; 4.5-11 mg/kg g.v. o dată pe zi timp de maxim 3 zile.

Nu se injectează mai mult de 10 ml la un singur loc de injectare.

Este recomandat să nu se administreze mai mult de două injecții pe zi.

La doza de 4.5 mg/kg g.v. greutatea maxim a animalului tratat nu trebuie să depășească 445 kg, iar la doza de 11 mg/kg animalul nu trebuie să depășească 180 de kg.

Dizenteria suină: la suinele care prezintă inapetență se administrează Lincomix 10% inj. în 1-2 injecții i.m. la interval de 24 ore în doza de 10mg/kg greutate corporală pentru ca apetitul să revină la normal.

După aceea tratamentul trebuie continuat prin administrarea de lincomicină în furaj sau apa de băut.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru asigurarea unei doze corespunzătoare se va aprecia corect greutatea animalelor, pentru a se evita subdozarea sau supradozarea.

TIMP DE AȘTEPTARE

Suine

Carne și organe: 3 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. Se va proteja de lumină.

PERIODA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale.

Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie sa se bazeze pe plan local, pe informațiile epidemiologice despre sensibilitatea bacteriilor țintă.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în SPC poate crește prelevanța bacteriilor rezistente și poate scădea eficacitatea tratamentului din cauza potențialului de rezistentă încrucișată.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZA PRODUSUL

În caz de auto injectare accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

A se evita contactul produsului cu ochii și pielea.

În caz de contact accidental cu pielea sau ochii spălați imediat cu apă.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Produsul se poate administra în perioada de gestație și lactație.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu este recomandată utilizarea împreună cu eritromicina, poate apărea un efect antagonist.

SUPRADOZARE

La doza cea mai ridicată suinele pot prezenta fecale moi si diaree.

INCOMPATIBILITĂȚI

Nu se cunosc.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unui astfel de produs trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ 

Flacoane din polipropilenă de 100 ml și 250 ml cu dop de cauciuc brombutilic și sigilate cu capsă de aluminiu.