Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

LINCOMIX 300 inj

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Lincomicină clorhidrat 300 mg

SPECII ȚINTĂ

Suine

INDICAȚII

Suine

Este recomandat în tratamentul pneumoniei enzootice (Mycoplasma hyopneumoniae), în tratamentul infecțiilor articulare și ale ongloanelor produse de Mycoplasma hyosinoviae, Staphylococcus aureus, sensibile la lincomicină.

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la iepuri, hamsteri, porcușori de guinea, chinchila, cabaline și rumegătoare, deoarece la aceste specii lincomicină poate produce tulburări gastrointestinale grave.

A nu se utiliza la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la lincomicină sau la excipient.

REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul se administrează intramuscular în doza de 11 mg substanță activă/kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml produs / 27 kg greutate corporală), o data pe zi timp de 3 zile consecutiv. După aceea, în funcție de evoluția clinică, tratamentul poate fi continuat prin administrarea de lincomicină în furaj sau apă de băut.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru asigurarea dozei corecte, se va evalua cât mai precis greutatea animalelor, pentru a se evita supra- sau subdozarea.

TIMP DE AȘTEPTARE

Suine

Carne și organe: 4 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. Se va proteja de lumina directă.

PERIODA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului trebuie sa se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale.

Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe plan local, pe informațiile epidemiologice despre sensibilitatea bacteriilor țintă. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în RPC poate crește prelevanța bacteriilor rezistente și poate scădea eficacitatea tratamentului din cauza potențialului de rezistentă încrucișată.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

În caz de auto injectare accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

A se evita contactul produsului cu ochii și pielea. În caz de contact accidental cu pielea sau ochii spălați imediat cu apa.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Produsul se poate administra în perioada de gestație și lactație.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu este recomandată utilizarea împreună cu eritromicina, poate apărea un efect antagonist.

SUPRADOZARE

În cazul supradozării animalele pot prezenta fecale moi și diaree.

INCOMPATIBILITĂȚI

În lipsa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu va fi amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unui astfel de produs trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale. Medicamentul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice. Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toata durata tratamentului iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și nu se vor folosi la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ 

Flacoane din polipropilenă de 100 ml, 250 ml și 500 ml închise cu dop de cauciuc brombutilic și sigilate cu capsă de aluminiu.