Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

LINCOMIX 60%

COMPOZIȚIE

Fiecare gram de produs conține substanță activa Lincomicină hidroclorică 600 mg

SPECII ȚINTĂ

Porcine si pui de gaină (broileri) 

INDICAȚII

Porcine in tratamentul dizenteriei si pneumoniei enzootice, determinate de germeni sensibili la lincomicină hidroclorică.

Pui de gaină (broileri) în tratamentul micoplasmozei si enteritelor necrotice, determinate de germeni sensibili la lincomicină hidroclorică.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizeaza in caz de hipersensibilitate cunoscuta la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. Nu se utilizeaza la iepuri, hamsteri, porci de guineea, chinchila, cabaline si rumegătoare, deoarece la aceste specii lincomicină poate produce tulburări gastrointestinale grave. 

REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc. Dacă observați orice reacție adversa, chiar si cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți ca medicamentul nu a avut efect vă rugăm sa informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Tratamentul constă în administrarea produsului Lincomix 60%, pe cale orală în apa de băut, individual sau masal, timp de 5 zile consecutive, în doze diferite, în funcție de specie, vârstă, greutate corporala, stare fiziologică si stare de sănătate. 

La porcine: trebuie asigurata o doza de 10 mg lincomicină/kg greutate corporala/zi, respectiv 17 mg produs/kg greutate corporala/zi.

La pui de gaină (broileri): trebuie asigurata o doza de 10 - 20 mg lincomicină/kg greutate corporala/zi, respectiv 17-34 mg produs/kg greutate corporala/zi.

Pentru tratamentul masal, se recomanda calcularea corecta a greutății corporale totale și a cantității de produs ce trebuie administrată, conform formulei:

Mg produs/ kg greutate corporala/zi * greutatea medie corporala (kg) a animalelor ce urmează sa fie tratate = mg produs/l apa 

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pe toata perioada tratamentului animalele trebuie sa consume numai apa medicamentata.

Produsul trebuie bine diluat in apa de băut pentru a se realiza o dispersare cat mai uniforma a acestuia.

Consumul de apa medicamentata depinde de starea clinica a animalelor. 

Pentru asigurarea unei doze corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea. Apa de băut medicamentata trebuie sa fie proaspăt preparata, la fiecare 24 de ore.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne si organe:

Porcine: 0 zile

Pui de gaină (broileri): 5 zile

Nu se utilizeaza la pasările care produc oua sau care vor produce oua pentru consum uman

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă. A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcata pe eticheta.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

Perioada de valabilitate după diluare in apa de băut: 24 ore

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Datorită variabilității (de timp, geografice) in materie de susceptibilitate a bacteriilor in cazul utilizării produsului, se recomanda recoltarea de probe bacteriologice si efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele izolate de la animalele bolnave. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor ținta.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la lincomicină și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorita potențialului de rezistenta încrucișată. La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile oficiale si locale privind produsele antimicrobiene.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Manipularea unui produs de aceasta natura, poate genera particule de pulbere in aer caz in care o supraexpunere la lincomicină poate produce iritații ale ochilor si pielii si iritații la nivelul tractului respirator in cazul inhalării.

Trebuie luate masuri corespunzătoare de protecție in timpul diluării produsului in apa de băut.

Persoana care manipulează produsul trebuie sa poarte ochelari si masca de protecție. In caz de contact cu ochii se vor spăla cu apa din abundenta. După utilizare se vor spăla mâinile cu apa si săpun. 

A nu se manca, bea sau fuma in timpul manipulării produsului.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la lincomicină trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. 

     

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Produsul poate fi utilizat la scroafele gestante sau în lactație.

Nu se utilizeaza la păsări in perioada de ouat.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu este recomandata utilizarea împreuna cu eritromicina, deoarece poate apare un efect antagonist.

SUPRADOZARE

Se vor respecta dozele recomandate.

INCOMPATIBILITĂȚI

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare. 

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toata durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta si NU se vor folosi la fertilizarea solului. 

Medicamentele nu trebuie deversate in cursuri de apa datorita pericolului pentru pești si organisme acvatice.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ 

Ambalaj primar:

Pungă din folie laminată PET/Polietilenă de joasă densitate cu 25 g, 50 g, 100 g, 1 kg, 5 kg; 

Saci din folie laminată PET/Polietilenă de joasă densitate cu 10 kg, 25 kg, 50 kg. 

Ambalaj secundar:

cutie de carton x 400 pungi x 25 g fiecare; 

cutie de carton x 200 pungi x 50 g fiecare; 

cutie de carton x 100 pungi x 100 g fiecare; 

cutie de carton x 15 pungi x 1 kg fiecare; 

cutie de carton x 4 pungi x 5 kg fiecare.