Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

MARBOXIL 100 inj

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Marbofloxacină 100 mg

SPECII ȚINTĂ

Bovine și suine

INDICAȚII

Bovine

In tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de specii de Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Mycoplasma bovis si in tratamentul mastitei acute determinată de specii de Escherichia coli sensibile la marbofloxacină, în perioada de lactație.

Suine

In tratamentul sindromului de Metrită Mastită Agalaxie (MMA), produs de germeni sensibili la marbofloxacină.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare din excipienți.

REACȚII ADVERSE

Administrarea pe cale intramusculară poate cauza reacții locale trecătoare (ex. dureri, umflături) la locul de injectare și chiar leziuni inflamatorii care persistă cel puțin 12 zile după administrare.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Bovine

Pentru tratamentul infecțiilor respiratorii, doza recomandată este de 2 mg marbofloxacină/kg greutate corporală/zi (1 ml produs la 50 kg greutate corporală), o dată pe zi, pe cale subcutanată sau intramusculară, timp de 3 până la 5 zile.

Pentru tratamentul mastitei acute, doza recomandată este de 2 mg marbofloxacină/kg greutate corporală/zi (1 ml produs la 50 kg greutate corporală), o data pe zi, pe cale subcutanată sau intramusculară, timp de 3 zile consecutiv.

La bovine calea de administrare subcutanată s-a dovedit a fi mai bine tolerată decât cea intramusculară.

Suine

Doza recomandată este de 2 mg marbofloxacină/kg greutate corporală/zi (1 ml produs la 50 kg greutate corporală) o dată pe zi, pe cale intramusculară, timp de 3 zile consecutiv.

Injectarea se face în zona gâtului.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru asigurarea unei dozări corecte trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe

Bovine (carne si organe)  6 zile

Suine (carne si organe)  3 zile

Bovine (Lapte)   36 ore

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă.

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale atunci când se utilizează produsul. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în SPC poate crește prelevanța bacteriilor rezistente la fluoroquinolone și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte quinolone din cauza unei potențiale rezistente încrucișate. Studiile arată de asemenea o eficacitate scăzuta a produsului în tratamentul mastitei acute cauzate de speciile Gram pozitive.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie sa evite contactul produsului medicinal veterinar. În caz de ingestie, contact accidental cu pielea sau auto injectare solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta produsului. Persoana care manipulează produsul medicinal veterinar trebuie să poarte echipament de protecție.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Utilizarea în perioada de gestație: studiile de laborator pe animale (șobolani, iepuri) nu au indicat efecte teratogene, embriotoxice sau alte efecte toxice maternale ale marbofloxacinei. S-a demonstrat siguranța produsului la bovine în timpul gestației.

Utilizarea în perioada de lactație: s-a demonstrat siguranța produsului la purceii și vițeii sugari atunci când produsul a fost folosit la scroafe și vaci în lactație. 

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu se cunosc.

SUPRADOZARE

Nu s-au observat reacții adverse, altele decât cele menționate pentru administrarea unei singure doze în urma administrării unei doze de 3 ori mai mare decât cea recomandată. Supradozarea poate cauza apariția unor tulburări neurologice care vor trebui tratate simptomatic.

INCOMPATIBILITĂȚI

În absenta studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele naționale.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ 

Flacoane din polipropilenă de culoare brună x 100 ml, închise cu dop de cauciuc brombutilic și sigilat cu capsă de aluminiu.