Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

MICROCLOX EDC

COMPOZIȚIE

O seringa de 4.5 ml (3,6 g) conține

substanță activă

Cloxacina benzatin 765,4 mg echivalent cu 600 mg cloxacilina

 

SPECII ȚINTĂ

Bovine (vaci in perioada de repaus mamar)

INDICAȚII

Indicații pentru utilizare cu specificarea speciilor țintă

MICROCLOX EDC este recomandat la vacile de lapte in perioada de repaus mamar, pentru tratarea infecțiilor intramamare existente, inclusiv a mamitelor subclinice si pentru a asigura o protecție prelungita fata de potențialele infecții pe tot parcursul repausului mamar. MICROCLOX EDC este eficient împotriva germenilor Gram pozitivi ce determina apariția mastitelor: streptococi ( S. agalactiae, S. dysgalaciae, S. uberis), stafilococi rezistenți la penicilina si Arcanobacterium pyogenes. Cloxacilina este bactericida si nu este inhibata de beta-lactamaza stafilococica. De asemenea este activ fata de stafilococii penicilino rezistenți care sunt principala cauza a mastitelor.

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la vacile in lactație.

Daca totuși produsul a fost administrat accidental, laptele nu va fi utilizat in consumul uman pe o perioada de cel puțin 46 de zile sau mai puțin in cazul in care prin teste specific nu se mai descoperă reziduuri de antibiotic.

Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate la cloxacilina sau la oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE 

Tratamentul consta in administrarea unei singure seringi in fiecare sfert mamar, imediat după ultima mulsoare, înainte de perioada de repaus mamar.

În timpul tratamentului situația trebuie sa fie frecvent reevaluata îndeaproape de către medicul veterinar.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de administrare, mamelonul trebuie sa fie curățat si dezinfectat.

Se va avea grija sa nu se infecteze vârful seringii.

Se va introduce vârful seringii intramamare in mamelon si se golește conținutul, prin apăsarea pistonului seringii. După administrare se introduce mamelonul in soluții speciale pentru protecția mamelonului.

TIMP DE AȘTEPTARE

Nu se va administra la vacile a căror perioada de repaus mamar este de 42 de zile sau mai puțin.

Laptele pentru consum uman poate fi utilizat doar la 96 de ore de la fătare. Daca fătarea intervine in cele 42 de zile după tratament, laptele poate fi dat in consum uman după trecerea celor 42 de zile plus cele 96 de ore de la fătare. Animalele destinate consumului uman nu vor fi sacrificate pe perioada tratamentului. Bovinele vor fi sacrificate pentru consum uman după 28 de zile de la ultimul tratament. 

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 250 C.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZAREA LA ANIMALE

Folosirea produsului trebuie sa se bazeze pe testarea sensibilității microorganismelor izolate de la animale.

Daca aceasta nu este posibil, terapia trebuie sa se bazeze pe informațiile epidemiologice locale cu privire la sensibilitatea speciilor bacteriene ținta.

Trebuie luate in considerare politicile oficiale antimicrobiene nationale si regionale, atunci când se utilizeaza produsul.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Penicilinele si cefalosporinele pot produce reacții de hipersensibilitate (alergie) după auto injectare, inhalare, ingerare sau contact cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate fi asociată cu sensibilitatea încrucișată fata de cefalosporine si invers. Ocazional, reacțiile alergice la aceste substanțe pot fi grave.

Nu se va manipula acest produs de către persoanele cu sensibilitate cunoscută sau dacă au fost avertizate de către medic să nu manipuleze astfel de preparate.

Se va manipula acest produs cu mare atenție pentru a preveni expunerea prin asigurarea tuturor masurilor de precauție.

Daca apar simptome ca urmare a expunerii la acest produs, cum ar fi: erupții cutanate, trebuie sa consultați un medic si sa prezentați medicului acest avertisment. Umflarea fetei, buzelor a ochilor sau dificultăți in respirație sunt simptome mult mai serioase si necesita îngrijire medicala imediata. Spălați mâinile după utilizarea acestui produs.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE 

A nu se utiliza la vacile in lactație.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE

Nu se cunosc

INCOMPATIBILITĂŢI

Nu se cunosc

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unui astfel de produs trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale. 

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Seringi din polietilena de densitate joasa culoare alba.