Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

NEOCEN 40%

COMPOZIȚIE

Fiecare g de produs conține Neomicina sulfat 400 mg

SPECII ȚINTĂ

Broileri și suine

INDICAȚII

Produsul Neocen 40% este indicat în tratamentul enteritelor bacteriene, acolo unde diagnosticul a fost confirmat la broileri și suine, cauzate de tulpini de Escherichia coli sensibile la neomicina sulfat.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la excipienți.

REACȚII ADVERSE

Cele mai întâlnite reacții sunt edemele, pruritul și eritemele conjunctivale.

Reacțiile de hipersensitivitate incluzând anafilaxia au fost raportate foarte rar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul Neocen 40% se administrează oral, în apa de băut, astfel:

La suine: trebuie asigurată o doza de 20-40 mg substanță activă/kg greutate vie/zi, respectiv 50-100 mg produs Neocen 40%, durata tratamentului fiind de 5 -8 zile consecutive.

La broileri: trebuie asigurată o doza de 20 mg substanță activă/kg greutate vie/zi, respectiv 50 mg produs Neocen 40%, durata tratamentului fiind de 7 zile consecutive.

Cantitatea de Neocen 40% (CN) se va calcula pe baza Greutății Corporale Totale (GCT) a efectivului care va fi tratat și Consumul de Apă Total (CAT) al efectivului în 24 ore folosind formula:

CN (L/Kg)= (X x GCT(kg))/(400 x CAT(L)), per 1000 litri de apă din rezervor

X = doza (mg)/ kg g.v.

400 = mg de neomicină sulfat/1 g Neocen 40% pulbere

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pe toată perioada tratamentului animalele trebuie să consume numai apă medicamentată.

Produsul trebuie bine diluat în apa de băut pentru a se realiza o dispersare cât mai uniforma a acestuia.

Consumul de apă medicamentată depinde de starea clinică a animalelor.

Pentru a asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie stabilită cu cât mai multa precizie.

Apa de băut medicamentată trebuie sa fie proaspăt preparată, la fiecare 24 de ore.

TIMP DE AȘTEPTARE

Suine

Carne și organe: 7 zile

Broileri

Carne și organe: 5 zile

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului original: 28 zile. Perioada de valabilitate după reconstituirea în apa de băut: 24 ore.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Nu exista

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testul de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale.

Daca acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informațiile epidemiologice locale (regiune sau fermă) privind susceptibilitate bacteriilor țintă și trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale oficiale.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la neomicina.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Manipularea unui produs de aceasta natură, poate genera particule de pulbere în aer. O supraexpunere la neomicină produce iritații ale ochilor și pielii, iritații la nivelul tractului respirator în cazul inhalării.

Trebuie luate măsuri corespunzătoare de protecție în timpul diluării produsului în apa de băut. Personalul lucrător trebuie să poarte ochelari de protecție și mască în momentul manipulării produsului.

 În caz de contact cu ochii aceștia se vor spăla cu apă și săpun din abundență. 

A nu se mânca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

A nu se utiliza la scroafele gestante sau în lactație.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Sunt cunoscute interacțiunile cu sulfonamidele și complexul vitaminic B.

Nu se utilizează anestezice locale de tipul procainei pe perioada tratamentului cu neomicină. Efectele sunt antagonice.

SUPRADOZARE

Din cauza absorbției scăzute, este puțin probabil ca supradozarea în urma administrării pe cale orală a neomicinei, să aibă loc.

Cu toate acestea, administrarea prelungită poate determina niveluri crescute de neomicină care pot produce neurotoxicitate, ototoxicitate și / sau nefrotoxicitate

.

INCOMPATIBILITĂȚI

Neomicina sulfat nu se administrează împreună cu streptomicina, kanamicina, gentamicina, colistinul pentru ca acestea măresc toxicitatea neomicinei asupra rinichilor.

Precauții Speciale Pentru Eliminarea Produsului Neutilizat Sau A Deșeurilor, După Caz

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Pungi x 1 kg din folie laminată Polietilenă tereftalat/ Polietilenă de joasă densitate.