Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

OXICRID PULV. 40%

COMPOZIȚIE

Fiecare g de produs conține Oxitertaciclină clorhidrat 400 mg

SPECII ȚINTĂ

Suine și broileri

INDICAȚII

Broileri

Prevenirea și tratamentul holerei aviare produsă de Pasteurella multocida, prevenirea și tratamentul enteritei colibacilare produsă de E. Coli, sensibile la acțiunea oxitetraciclinei.

Suine

Prevenirea și tratamentul enteritelor cauzate de E.coli, prevenirea și tratamentul pneumoniei produsa de M. hyopneumoniae, sensibile la acțiunea oxitetraciclinei.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la excipient.

Nu se administrează la animalele cu disfuncții hepatice, renale sau hematopoeza.

REACȚII ADVERSE

Ca în cazul celorlalte tetracicline, pot apărea tulburări intestinale și mai rar reacții alergice sau fotosensibilitate.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Tratamentul constă în administrarea produsului Oxicrid 40, pe cale orală, individual sau masal (prin încorporare în furaje, sau în apa de băut), timp de 5-7 zile consecutiv, în doze diferite, în funcție de specie, vârsta, greutate corporală, stare fiziologică și stare de sănătate.

La suine 20 mg s.a. / kg g.v. / zi, respectiv 50 mg produs Oxicrid 40% / kg g.v. / zi. 

La broileri 40 mg s.a. / kg g.v. / zi, respectiv 100 mg produs Oxicrid 40% / kg g.v. / zi. 

Se utilizează următoarea schemă de tratament:

mg produs / kg g.c. / zi x greutatea corporală a animalelor de tratat (kg) / Consumul mediu zilnic de apă.

= mg Oxicrid pulv. 40% / litru de apă.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Animalele trebuie sa bea numai apă medicamentată.

Ingerarea apei medicamentate de către animale poate fi afectată din cauza bolii.

În caz de ingerare insuficientă a apei medicamentate se va revizui schema de tratament.

Pentru a asigura ingerarea unei doze corecte, greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil.

TIMP DE AȘTEPTARE

Suine

Carne și organe: 6 zile

Broileri

Carne și organe: 7 zile

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatura de max. 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului original: 28 zile.

Perioada de valabilitate după reconstituire în apa de băut: 24 ore.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului medicinal veterinar trebuie sa se bazeze pe rezultatele testelor de sensibilitate și să țină cont de politicile oficiale și locale referitoare la măsurile antimicrobiene.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la Oxitertaciclină și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din clasa tetraciclinelor ca urmare a rezistenței încrucișate.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Produsul determină iritarea pielii, a tractului respirator și a ochilor în caz de inhalare sau contact.

Se vor lua măsuri de protecție corespunzătoare în timpul realizării amestecului produsului cu apa de băut.

Personalul lucrător trebuie să poarte mânuși, ochelari de protecție și mască.

În caz de contact cu ochii aceștia se vor spăla cu apă și săpun.

Nu se va fuma, bea sau mânca în timpul manipulării produsului.

În caz de ingerare accidentală a produsului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la unul din componentele produsului, trebuie sa evite contactul cu acesta. 

 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

A nu se utiliza la scroafele gestante sau în lactație.

Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Produsul nu se va administra simultan cu antiacide pe baza de aluminiu, cu calciu, magneziu sau preparate pe baza de fier și săruri pe bază de bismut datorită chelatării.

SUPRADOZARE

A nu se depăși doza recomandată.

În caz de supradozare pot apărea tulburări digestive manifestate prin vomă, diaree, colici, lipsa apetitului. Se va stopa tratamentul cu Oxicrid Pulv. 40% și se va institui un tratament simptomatic.

INCOMPATIBILITĂȚI

În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor utiliza la fertilizarea solului.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Pungi cu 1 kg din folie laminată Polietilenă tereftalat / Polietilenă de joasă densitate.