Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

PARACETAM PLUS

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Paracetamol 200 mg și Vitamina C 100 mg

SPECII ȚINTĂ

Suine

INDICAȚII

La suine în tratamentul simptomatic al febrei în contextul afecțiunilor respiratorii în combinație cu un tratament antiinfecțios atunci când este necesar.

CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza la animalele cu hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienții produsului.

A nu se administra la animalele deshidratate sau hipovolemice.

REACȚII ADVERSE

Uneori administrarea paracetamolului poate crește nivelul ureei din sânge și poate determina scăderea nivelului de creatinina.

În cazuri rare, la administrarea de doze terapeutice s-a observat apariția trecătoare de scaune moi care pot persista până la 8 zile după oprirea tratamentului. Alte efecte secundare ce pot să apară sunt: somnolență, anxietate, iritabilitate, vomă, înroșirea pielii, tahicardie, scăderea presiunii arteriale, dureri abdominale.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul se administrează oral în apa de băut.

Se asigură o doza de 30 mg paracetamol/kg greutate corporală zilnic, timp de 5 zile consecutiv, echivalent cu 1.5 ml produs / 10 kg greutate corporală/zi.

Pentru a asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie stabilită cu cât mai multă precizie.

Consumul de apă medicamentata depinde de starea clinică a animalelor.

Pentru a obține o dozare corectă concentrația de substanță activă în apă trebuie ajustată corespunzător.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Soluția trebuie preparată proaspăt la fiecare 24 de ore. Nici-o altă sursă de apă nu trebuie să fie disponibilă pe perioada tratamentului. Produsul se dizolva ușor în apă la temperatura mediului ambiant (20°C- 25°C). Când se utilizează dozatorul de apă se ajustează dozatorul de la 5% la 3%. Nu se setează dozatorul sub 3%.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 0 zile

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperaturi mai mici de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directa. A nu se utiliza dupa data expirării marcată pe etichetă.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului original: 28 zile. Perioada de valabilitate după reconstituire în apa de băut: 24 ore.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Animalele cu aport redus de apă și/sau cu stare generală alterată trebuie tratate parenteral.

În cazul afecțiunilor cu etiologie combinată virală și bacteriană se va administra concomitent un tratament antiinfecțios.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Persoanele cunoscute ca fiind sensibile la substanțele active sau la excipienți vor evita contactul cu produsul.

Pentru a evita expunerea în cursul pregătirii apei medicamentate se va purta echipament de protecție adecvat (salopete, ochelari de protecție și mânuși impermeabile). A nu se mânca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului. După utilizare se spală mâinile. În caz de ingerare accidentală, se spală imediat gura cu apa și se solicită asistență medicală. În caz de contact accidental cu pielea se spală zona cu apă și săpun. În caz de contact accidental cu ochii se spală din abundență cu apă curată de la robinet. Dacă în urma expunerii apar iritații pe piele, trebuie sa solicitați asistență medicală și să arătați medicului prospectul. Umflarea feței, buzelor și ochilor sau respirația dificilă reprezintă simptome severe și necesită asistență medicală de urgență.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Produsul se poate administra în perioada de gestație și lactație.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu este recomandată utilizarea concomitentă cu produse nefrotoxice.

SUPRADOZARE

După administrarea unei doze de 5 ori mai mare decât doza recomandată de paracetamol, ocazional, pot apărea scaune lichide cu particule solide. Aceasta nu afectează starea generală a animalului. În caz de supradozare poate fi utilizată acetilcisteina.

INCOMPATIBILITĂȚI

În absența unor studii de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu se va administra împreună cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Animalele tratate se țin în adăposturi pe întreaga perioada a tratamentului, iar dejecțiile rezultate nu vor fi utilizate pentru îngrășarea solului.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Canistre din HDPE de 5 litri, 10 litri, 20 litri. Capace cu filet din HDPE prevăzute cu sigiliu.