Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

PENICILIN 30

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține: Substanță activă:

Benzilpenicilina procainica 300.000 UI

SPECII ȚINTĂ

Bovine, cabaline, porcine, câini si pisici 

INDICAȚII

PENICILIN 30 este indicat în tratamentul infecțiilor cauzate de microorganisme sensibile la penicilină incluzând: rujetul, omfalitele și artritele, infecții ale tractusului respirator precum pneumonia și rinita atrofică, listerioza, septicemia, meningita, dermatita, infecții ale tractusului uro-genital și în controlul infecțiilor secundare ale bolilor primare de origine virală. 

CONTRAINDICAȚII

PENICILIN 30 nu se va utiliza la animale cu hipersensibilitate la procaină sau penicilină. Penicilina nu se va utiliza la erbivorele mici (iepuri, cobai, etc). 

REACȚII ADVERSE 

La animalele sensibile pot apare reacții alergice precum: urticarie, eritem, exantem sau şoc anafilactic. Dacă observații reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar. 

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Bovine

Produsul se administrează intramuscular, astfel: 

Bovine, cabaline 1 ml / 10-20 kg greutate corporală, timp de 3-5 zile. 

Porcine, câini și pisici 1 ml / 5 kg greutate corporală, timp de 3-5 zile. 

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a asigura o dozare corecta si pentru a evita subdozarea greutatea corporala a animalelor trebuie determinata cat mai precis posibil.

TIMP DE AȘTEPTARE

Bovine (carne si organe)  7 zile 

Cabaline(carne si organe)  7 zile

Porcine (carne si organe)  7 zile 

Bovine (lapte)  3 zile 

Cabaline: A nu se utiliza laptele pentru consum uman. 

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25 °C.

A nu se refrigera 

A se păstra în ambalajul original.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului original: 28 zile.

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului trebuie sa se facă pe baza rezultatelor testelor de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale. Daca acest lucru nu este posibil, terapia trebuie sa se bazeze, pe plan local pe informațiile epidemiologice despre sensibilitatea bacteriilor țintă. 

Utilizarea produsului in afara instrucțiunilor furnizate in RCP poate creste prelevanța bacteriilor rezistente si poate scădea eficacitatea tratamentului din cauza potențialului de rezistenta încrucișată.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscuta la substanța activa trebuie sa evite contactul cu produsul medicinal veterinar. În caz de ingestie sau contact accidental cu pielea solicitați imediat sfatul medicului si prezentați prospectul sau eticheta produsului. Persoana care manipulează produsul medicinal veterinar trebuie să poarte echipament de protecție.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Administrarea produsului la scroafele gestante poate determina avortul. Studiile de laborator nu au determinat efecte teratogene sau foetotoxice.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Procain benzilpenicilina are proprietăți bactericide și nu se va combina cu antibiotice bacteriostatice. 

INCOMPATIBILITĂȚI

În absenta studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele naționale.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ 

Flacoane din polipropilena de 50 ml, 100 ml, 250 ml si 500 ml închise cu dop de cauciuc brombutilic si capsa de aluminiu.