Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

SINTIL 60%

COMPOZIȚIE

Fiecare g de produs conține Tilozin tartrat 600 mg

SPECII ȚINTĂ

Suine și broileri

INDICAȚII

Suine

Tratamentul dizenteriei și pneumoniei enzootice.

Broileri

Tratamentul enteritei necrotice și micoplasmozei aviare produsă de germeni sensibili la tilozin.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare din excipienți.

REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

Daca observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Tratamentul constă în administrarea produsului Sintil 60%, pe cale orală, în apa de băut, individual sau masal, timp de 5 zile consecutiv, în doze diferite, în funcție de specie, vârstă, greutate corporală, stare fiziologică și stare de sănătate.

Pentru tratamentul masal, recomandăm calcularea corectă a greutății corporale și a cantității de produs ce trebuie administrată.

La suine

Trebuie asigurată o doza de 10 – 20 mg s.a./ kg g.v. / zi, respectiv 17-34 mg SINTIL 60%/kg g.v./zi. timp de 5 zile.

La broileri

Trebuie asigurată o doza de 50 - 100 mg s.a. /kg g.v. / zi, respectiv 84-168 mg SINTIL 60%/kg g.v./zi. timp de 5 zile. 

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Consumul apei medicamentate de către animal poate fi afectat din cauza afecțiunilor.

În caz de consum insuficient al apei se va revizui schema de tratament.

Apa de băut medicamentată trebuie sa fie proaspăt preparată, la fiecare 24 de ore.

Pentru asigurarea unei dozări corecte trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

TIMP DE AȘTEPTARE

Suine: Carne și organe: 1 zi

Broileri: Carne și organe: 5 zile

Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

Perioada de valabilitate după reconstituire în apa de băut: 24 ore.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Nu există

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriene izolate de la animale.

Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe informațiile epidemiologice locale în ceea ce privește susceptibilitatea la bacteriile țintă.

Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale atunci când se utilizează produsul.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la tilozin și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa macrolidelor ca urmare a rezistentei încrucișate.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Tilozinul poate cauza iritarea tractului respirator și ochilor în caz de inhalare sau contact.

Trebuie luate măsuri corespunzătoare de protecție în timpul administrării.

Personalul care administrează produsul trebuie să poarte ochelari de protecție și mască.

În cazul contactului accidental cu ochii, aceștia se vor spăla cu apă și săpun.

Nu se va fuma, bea sau mânca în timpul manipulării produsului.

În cazul ingestiei accidentale se va solicita sfatul medicului căruia i se va prezenta prospectul produsului.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

Studiile efectuate pe animalele de laborator nu au evidențiat un potențial embriotoxic sau teratogen.

Siguranța produsului nu a fost demonstrată pe parcursul perioadei de gestație și lactație.

Utilizarea produsului pe perioada gestației și lactației se face după evaluarea balanței risc-beneficiu de către medicul veterinar.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu se cunosc

SUPRADOZARE

Se vor respecta dozele recomandate.

INCOMPATIBILITĂȚI

Absorbția substanței active este redusă de fier și acizi care conțin calciu și/sau magneziu.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Produsul nu trebuie sa fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.

Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toata durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor folosi la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Pungi din folie laminata PET/polietilena de joasă densitate x 1kg.