Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

SPECTOL inj

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Lincomicină (sub formă de lincomicină hidroclorică) 50 mg și Spectinomicină (sub formă de Spectinomicină sulfat) 100 mg

SPECII ȚINTĂ

Suine, viței până la înțărcare, pui de găină, curcani, oi, capre, câini și pisici

INDICAȚII

Spectol inj este indicat pentru tratamentul infecțiilor produse de microorganisme sensibile la acțiunea lincomicinei și/sau spectimonicinei, incluzând: Actinobacillus spp., Pasteurella spp., Brachyspira hyodysenterie, Escherichia coli, Campylobacter spp., Bacteroides spp., Salmonella spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp., Actinomyces spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Mycoplasma spp. la suine, viței până la înțărcare, pui de gaină, curcani, oi, capre, câini și pisici.

Suine

Pentru tratamentul pneumoniei bacteriene și micoplasmice, dizenteriei, enteritei bacteriene și artritei infecțioase.

Viței până la înțărcare

Pentru tratamentul pneumoniei și enteritei asociată în mod obișnuit cu pneumonie.

Oi și capre

Pentru tratamentul pneumoniei și bolilor respiratorii cauzate de Mycoplasma și alte microorganisme, inclusiv pododermatită.

Pui de gaină și curcani

Pentru tratamentul bolilor respiratorii, aerosaculitelor, holerei, stafilocociei, sinuzitei și corizei.

Căini și pisici

Pentru tratamentul infecțiilor respiratorii ale tractului urinar, abceselor și plăgilor datorate mușcăturilor cu risc de infecție și pentru tratamentul infecțiilor bacteriene secundare bolilor virale ca panleucopenia, pneumonia, rinotraheita și bolilor tractului respirator superior.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE

Uneori la locul de injectare poate să apară durere.

Un alt efect advers observat ocazional la porc este pierderea apetitului.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Sub formă de injecții intramusculare sau subcutanate.

Suine

15 mg substanță activă pe kg greutate corporală/zi (1ml/10 kg greutate corporală) intramuscular.

Se va repeta timp de 3 zile, în funcție de răspunsul clinic observat.

Viței până la înțărcare

15 mg substanță activă pe kg greutate corporală/zi (1ml/10 kg greutate corporală) intramuscular, de două ori pe zi în prima zi apoi o singură administrare timp de 2-4 zile în funcție de răspunsul clinic obținut.

Pui de gaină și curcani

0,1 ml/0,5 kg greutate corporală/zi pe cale subcutanată, timp de 3 zile sau o singură administrare urmată de administrarea în apa de băut de produse medicinale veterinare ce conțin lincomicină și Spectinomicină timp de 3 până la 5 zile.

Oi și capre

15 mg substanță activă pe kg greutate corporală/zi (1ml/10 kg greutate corporală) intramuscular timp de 3 zile.

Câini și pisici

30 mg de substanță activă pe kg greutate corporală/zi (1ml/5 kg greutate corporală) pe cale intramusculară.

Se poate repeta la 12 sau 24 de ore și se poate administra până la 21 de zile.

Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se vor respecta dozele recomandate.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe

Suine - 14 zile după ultimul tratament.

Viței înainte de înțărcare: 21 zile după ultimul tratament.

Oi și capre: 15 zile după ultimul tratament.

Pui de gaină și curcani: 15 zile după ultimul tratament.

Nu se va administra la animalele care produc lapte pentru consum uman.

Nu se va administra la găinile ce produc ouă pentru consum uman.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directa. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale.

Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale, atunci când se utilizează produsul.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

În caz de auto injectare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau etichetă.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie sa evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Poate fi utilizat în perioada gestației și lactației.

Nu se utilizează la animalele care produc lapte pentru consum uman.

Nu se utilizează la găinile care produc ouă pentru consum uman.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu se va administra concomitent cu antibiotice macrolide.

SUPRADOZARE

În cazul administrării la suine a unor doze mai mari decât cele recomandate, produsul poate determina apariția unei diarei tranzitorii.

INCOMPATIBILITĂȚI

A nu se dilua sau amesteca cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane din polipropilena de 100 ml și 250 ml închise cu dop de cauciuc brombutilic și sigilat cu capsă de aluminiu.