Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

SULFATRIM

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Trimetoprim 20 mg și Sulfametoxazol 80 mg

SPECII ȚINTĂ

Suine și broileri

INDICAȚII

Sulfatrim este indicat în tratamentul infecțiilor bacteriene acute și subacute sau în infecții secundare bolilor virale produse de agenți bacterieni sensibili la trimetoprim și sulfametoxazol.

Suine În tratamentul: bronhopneumoniilor determinate de Bordetella bronchiseptica, Actinobacillus pleuropneumoniae; poliserozitei infectioase determinată de Haemophilus suis; salmonelozei; rinitei atrofice determinate de Pasteurella multocida și Bordetella spp.; infecțiilor determinate de Streptococcus suis: pneumonii, poliartrite, meningoencefalite; epidermita exudativă a suinelor determinata de Staphylococcus hyicus

Broileri În tratamentul: pulorozei determinată de S. Pullorum; paratifozei determinată de S. Typhimurium; holerei aviare determinată de Pasteurella multocida; corizei infecțioase determinată de Haemophilus gallinarum

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează sulfonamide la animalele cu disfuncții renale și stări de deshidratare deoarece se pot produce concremente în rinichi. Nu utilizați în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE

Pot să apară tulburări renale și ale tractului urinar după administrarea de sulfonamide. Cristaluria, hematuria și obstrucția tubilor renali sunt o consecință frecventă. Reacțiile de hipersensibilitate includ: urticaria, angioedem, anafilaxie, erupții cutanate, febra medicamentoasă, poliartrite, anemia hemolitică și agranulocitoza. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Sulfatrim se administrează pe cale orală, în apa de băut.

Suine și păsări (broileri): 1-2 litri de produs/1000 litri apă de băut timp de 4-7 zile. Apa de băut medicamentată trebuie sa fie proaspăt preparată, la fiecare 24 de ore.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a asigura un dozaj corespunzător se va determina greutatea animalelor cât mai corect, pentru a se evita supradozarea sau subdozarea. Consumul de apă medicamentată depinde de starea clinică a animalelor. Pentru a obține o doză corectă, concentrația trebuie ajustată corespunzător.

TIMP DE AȘTEPTARE

Suine

Carne și organe: 1 zi

Păsări (broileri)

Carne și organe: 2 zile

Nu se administrează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra în intervalul de temperatura 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directa. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 1an. Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului original: 28 zile. Perioada de valabilitate după reconstituire în apa de băut: 24 ore.

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Utilizarea produsului medicinal veterinar trebuie să se bazeze pe rezultatele testelor de sensibilitate și să țină cont de politicile oficiale și locale referitoare la măsurile antimicrobiene. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din SPC poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la sulfamide și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Atunci când produsul este bine ambalat și sigilat, persoanele care manipulează produsul nu vin în contact direct cu medicamentul. Precauțiile generale pentru manipularea medicamentelor sunt suficiente.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Produsul nu se va administra la păsările care produc ouă pentru consum uman.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu există.

SUPRADOZARE

Sulfametoxazolul are un indice terapeutic ridicat. Doza terapeutică pentru administrarea orală este 25 mg/kg greutate corporală. DL50 pentru cele mai sensibile specii este 2300 mg/kg greutate corporală dupa administrarea pe cale orală. Trimetoprimul are de asemenea un indice terapeutic crescut. Doza obișnuită de trimetoprim este de 5 mg/kg greutate corporală DL50 la cele mai sensibile specii este de 200 mg/kg greutate corporală după administrare pe cale orală.

INCOMPATIBILITĂȚI

Sulfatrim nu trebuie combinat cu alte produse medicinale veterinare deoarece poate precipita.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Canistre de 5 litri, 10 litri, 20 litri.