Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

TERACICLIN LA 30% inj

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Oxitertaciclină (sub formă dihidrat) 300 mg

SPECII ȚINTĂ

Suine, bovine și ovine 

INDICAȚII

În tratamentul afecțiunilor produse de germeni sensibili la Oxitertaciclină.

Boredetella bronchiseptica, Actinomyces pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Pasterurella spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp., Mycoplasma, Rickettsiile, protozoarele și almidia pot fi sensibile la Oxitertaciclină.

Produsul este recomandat în tratamentul și controlul pasteurelozei, pneumoniei, rinitei atrofice, rujetului, infecțiilor articulare, mastitelor de vară ale vacilor, keratoconjunctivita ovinelor și avortul enzootic la oi.

CONTRAINDICAȚII

Nu diluați acest produs.

REACȚII ADVERSE

Administrare profund intramusculară în doză unică.

Doza standard de administrare este de 20 mg/kg cu o durata de acțiune de 3-4 zile, sau o doză ridicată de 30 mg/kg cu o perioada mai lungă de activitate de 5-6 zile.

Bovine, ovine si porci:

Doza standard: 20 mg/kg ( 1 ml/15 kg)

Doza ridicată: 30 mg/kg (1 ml/10 kg)

Doza maximă recomandată într-un singur punct de injectare;

Bovine 15 ml

Suine 10 ml

Ovine 5 ml

Purcei 1 zi: 0.2 ml

 7 zile: 0.3 ml

 14 zile: 0.4 ml

 21 zile; 0.5 ml

După 21 zile: 1 ml/10 kg

Acest produs nu conține conservanți antimicrobieni. Dezinfectați septumul înaintea fiecărei înțepări. Utilizați ace și seringi sterile.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a asigura un dozaj corect pentru a evita subdozarea, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil.

TIMP DE AȘTEPTARE

Doza de 20 mg/kg carne și organe

Bovine și ovine 28 de zile

Suine 14 zile

Doza de 30 mg/kg carne și organe

Bovine 35 de zile

Suine și ovine 28 de zile

Lapte Bovine 10 zile

Ovine 8 zile

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A se păstra în ambalajul original, protejat de lumină.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe plan local pe informațiile epidemiologice despre sensibilitatea bacteriilor țintă. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în SPC poate crește prelevanța bacteriilor rezistente și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte tetracicline din cauza potențialului de rezistență încrucișată.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Nu utilizați acest produs în cazurile de hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la excipienți.

Pentru a se evita auto injectarea, produsul trebuie manipulat cu prudență. În cazul auto injectării accidentale solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Spălați mâinile după utilizare. În caz de contact cu ochii sau pielea spălați imediat cu apă până iritația dispare.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

La mamifere administrarea produsului trece prin bariera placentară iar administrarea în ultima perioada de gestație, perioada dezvoltării oaselor și a dinților poate conduce la colorarea dinților și întârzierea creșterii fetale.

Produsul medicinal veterinar poate fi administrat în siguranță la animalele în lactație dar Oxitertaciclină se regăsește în laptele matern.

În perioada de gestație și lactație produsul se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu există date disponibile.

SUPRADOZARE

Supradozarea poate cauza neurotoxicitate la bovine. Nu există tratament specific.

INCOMPATIBILITĂȚI

Diluarea cu soluții care au săruri de calciu determină precipitarea, de aceea trebuie evitate.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane din polipropilenă de 50 ml, 100 ml și 250 ml închise cu dop de cauciuc brombutilic și capsă de aluminiu.