Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

TERMIXTIM 800

COMPOZIȚIE

Fiecare gram de produs conține Salicilat de sodiu 800 mg (echivalent cu 690 mg de acid salicilic sub formă de sare de sodiu).

SPECII ȚINTĂ

Bovine (viței) și porcine

INDICAȚII

Viței:

Tratament de susținere antitermic în bolile respiratorii acute, asociat cu terapia corespunzătoare (antiinfecțioasă), dacă este necesar.

Porcine:

Pentru tratamentul inflamației, asociat cu terapia concomitentă cu antibiotice

CONTRAINDICAȚII

A nu se administra la animale cu hipoproteinemie severă, afecțiuni severe ale ficatului și rinichilor.

A nu se administra în caz de ulcerații gastrointestinale sau tulburări intestinale cronice.

A nu se administra în caz de funcționare defectuoasă a sistemului hematopoetic, coagulopatii, diateză hemoragică.

A nu se utiliza salicilat de sodiu la viței nou născuți sau mai tineri de 2 săptămâni.

A nu se utiliza la purceii mai tineri de 4 săptămâni.

A nu se utiliza la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la salicilatul de sodiu sau la excipient.

REACȚII ADVERSE

Poate apărea iritație gastro-intestinală, în special la animalele cu afecțiuni gastro-intestinale pre-existente. Astfel de iritații se pot manifesta clinic prin eliminarea de fecale de culoare neagră, datorată eliminării de sânge în tractul gastro-intestinal.

Poate apărea incidental inhibarea coagulării normale a sângelui. Dacă apare aceasta reacție, va fi reversibilă, iar efectele se vor diminua în aproximativ 7 zile.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Bovine: 

40 mg saliciliat de sodiu/kg g.c. /zi (50 mg de produs /kg g.c./zi) timp de 1-3 zile

Porcine: 

35 mg salicilat de sodiu/kg g.c./zi (43.75 mg produs/kg g.c./zi) timp de 3-5 zile

Termixtim 800 poate fi administrat în înlocuitor de lapte și/sau apa potabilă.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu există.

TIMP DE AȘTEPTARE

Viței și porcine:

Carne și organe: 0 zile 

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs medicinal veterinar nu necesită precauții speciale de depozitare. A se păstra în ambalajul original. 

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului original: 28 zile.

Perioada de valabilitate după reconstituire în apa de băut: 24 ore.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Datorită faptului că salicilatul de sodiu poate inhiba coagularea sângelui se recomandă să nu se efectueze investigații chirurgicale la mai puțin de 7 zile de la finalul tratamentului.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la salicilatul de sodiu sau substanțe similare (aspirină) sau la excipienți trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Pot apărea iritații ale pielii, ochilor și tractului respirator. În timpul preparării și amestecării produsului trebuie evitat contactul direct cu pielea și ochii, precum și inhalarea directă a pulberii.

Se recomandă purtarea mânușilor, a ochelarilor de protecție și a unei măști de praf. Trebuie acordată atenție specială la deschiderea ambalajului.

În caz de expunere cutanată accidentală, spălați imediat pielea cu apă.

În caz de contact accidental cu ochii, utilizatorul este sfătuit să spele ochii cu multă apă, timp de 15 minute și să solicite sfatul medicului dacă iritația persistă.

În timpul administrării apei de băut medicamentate sau a laptelui (înlocuitorului) medicamentat la animale, trebuie împiedicat contactul cu pielea prin purtarea de mânuși. În caz de expunere accidentală a pielii, spălați imediat cu apă.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Studiile de laborator efectuate pe șobolani au demonstrat existența efectelor teratogene și fetotoxice.

Acidul salicilic traversează placenta și se excretă în lapte. Timpul de înjumătățire la puii nou născuți este mai lung și prin urmare, simptomele de toxicitate pot apărea mult mai rapid. În plus este inhibată agregarea plachetară, iar timpul de sângerare este crescut, situație care nu este favorabilă în timpul fătărilor dificile/operațiilor de cezariană. 

În cele din urmă, unele studii indică faptul ca fătarea este întârziată.

Produsul nu trebuie utilizat in perioada de gestație și lactație.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Trebuie evitată administrarea concomitentă de medicamente potențial nefrotoxice (de ex. aminoglicozide). 

Acidul salicilic prezintă grad ridicat de legare plasmatică (la albumină) și concurează cu o varietate de compuși pentru locuri de legare la nivelul proteinelor plasmatice (de ex. ketoprofen). S-a raportat că clearence-ul plasmatic al acidului salicilic crește în asociere cu corticosteroizi, posibil datorită inducerii metabolizării acidului salicilic. 

Nu se recomandă utilizarea concomitentă cu AINS, datorită riscului crescut de ulcere gastro-intestinale.

A nu se utiliza în asociere cu medicamente cu proprietăți anticoagulante cunoscute.

SUPRADOZARE

Vițeii tolerează doze de până la 80 mg/kg timp de 5 zile sau 40 mg/kg timp de 10 zile fără reacții adverse.

Porcinele tolerează doze de până la 175 mg/kg timp de 10 zile fără reacții adverse semnificative. În caz de supradozare acută, perfuzia intravenoasă cu bicarbonat conduce la clearance crescut al acidului salicilic prin alcalinizarea urinei și poate fi benefică pentru corectarea acidozei.

INCOMPATIBILITĂȚI

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unui astfel de produs trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Producătorul recomandă pentru evitarea contaminării mediului ca dejecțiile provenite de la animalele supuse tratamentelor să fie administrate și inactivate în conformitate cu legislația în vigoare.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Saci de 25 kg.