Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

TIAGEN 10%

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Tiamulin hidrogen fumarat 100 mg

SPECII ȚINTĂ

Suine și broileri

INDICAȚII

Suine În prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul dizenteriei anaerobe, pneumoniei enzootice a suinelor, infecțiilor produse de Mycoplasma spp., infecțiilor secundare produse de germeni sensibili la tiamulin.

Broileri În prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul bolii respiratorii cronice, micoplasmoza și artrita infecțioasă.

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la erbivore.

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la tiamulin.

REACȚII ADVERSE

Ocazional pot apărea eriteme și reacții de hipersensibilitate.

Dacă apar reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în prospect se informează medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare: pe cale orală, în apa de băut. Tratamentul constă în administrarea produsului TIAGEN 10%, pe cale orală, individual sau masal (prin încorporare în apa de băut), timp de 3-7 zile consecutiv, în doze diferite, în funcție de specie, vârstă, greutate corporală, stare fiziologică și stare de sănătate. 

La suine Trebuie asigurată o doză de 8-10 mg s.a. / kg g.v. / zi, respectiv 0.08-0.1 ml Tiagen 10% / kg g.v. / zi.

La broileri Trebuie asigurată o doză de 15-20 mg s.a. / kg g.v. / zi, respectiv 0.15-0.2 ml Tiagen 10% / kg g.v. / zi. 

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru tratamentul masal, în apa de băut, recomandăm calcularea corectă a greutății corporale totale și a cantității de produs ce trebuie administrată, precum și prepararea de pre amestecuri, pentru o omogenizare corectă.

TIMP DE AȘTEPTARE

Suine

Carne și organe: 6 zile

Broileri

Carne și organe: 5 zile

Nu se administrează la păsările ale căror ouă sunt destinate consumului uman.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă. 

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile. Perioada de valabilitate după reconstituire în apa de băut: 24 ore.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

În cazul în care animalele nu ingerează cantitatea suficientă de apă medicamentată care sa le asigure medicația, vor trebui tratate parenteral.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului medicinal veterinar trebuie să se bazeze pe rezultatele testelor de sensibilitate și să țină cont de politicile oficiale și locale referitoare la măsurile antimicrobiene. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la tiamulin hidrogen fumarat și poate determina scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa pleuromutilinelor ca urmare a rezistenței încrucișate. Ingerarea apei medicamentate de către animal poate fi afectată din cauza bolii. În caz de ingerare insuficientă a apei medicamentate se va revizui schema de tratament. Apa de băut medicamentată trebuie să fie proaspăt preparată, la fiecare 24 ore.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Produsul poate cauza iritarea tractului respirator și ochii în caz de inhalare sau contact. Trebuie luate măsuri corespunzătoare de protecție în timpul încorporării produsului când este administrat în apă. Personalul specializat trebuie să poarte ochelari de protecție și mască. În caz de contact cu ochii, aceștia se vor spăla cu apă și săpun. A nu se mânca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului. După utilizare se spală mâinile.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Studiile efectuate pe animalele de laborator nu au evidențiat un potențial embriotoxic sau teratogen. Siguranța produsului nu a fost demonstrată pe parcursul perioadei de gestație și lactație. Utilizarea produsului pe perioada gestației și lactației se face dupa evaluarea balanței risc-beneficiu de către medicul veterinar. Nu se administrează la păsările ale căror ouă sunt destinate consumului uman.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu se administrează în asociere cu monensin, narasin, salinomicin.

SUPRADOZARE

Nu depășiți doza recomandată.

În caz de supradozare simptomele sunt: salivare, vomă și letargie.

INCOMPATIBILITĂȚI

În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toata durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor folosi la fertilizarea solului. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane din HDPE albe de 5 litri, 10 litri, 20 litri.