Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

TIAGEN 800 WSP

COMPOZIȚIE

Fiecare gram de produs conține Tiamulin hidrogen fumarat 800 mg

SPECII ȚINTĂ

Suine

INDICAȚII

pentru tratamentul dizenteriei porcine produsa de brachyspira hyodysenteriae sensibile la tiamulin

pentru tratamentul pneumoniei enzootice cauzate de mycoplasma hyopneumoniae sensibile la tiamulin.

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează in cazuri de hipersensibilitate cunoscuta la tiamulin sau la excipienți.

Nu utilizați în cazuri cunoscute rezistență la tiamulin.

Nu se administrează cu produse care conțin ionofori cum ar fi monensin, salinomicină sau narasin în timpul sau timp de cel puțin 7 zile înainte sau după tratamentul cu tiamulin.

REACȚII ADVERSE

In cazuri rare, hipersensibilitatea la tiamulin după administrarea orală este raportată în ceea ce privește salivarea crescută, edeme ușoare, dermatită acută cu eritem cutanat și prurit intens. Reacțiile adverse sunt adesea ușoare și tranzitorii Dacă apar aceste reacții adverse tipice, opriți imediat tratamentul.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare: pe cale orala, in apa de băut Tratamentul constă în administrarea produsului TIAGEN 80%, pe cale orală în apa de băut), timp de 5 zile consecutiv, în cantități diferite, în funcție de specie, vârstă, greutate corporala, stare fiziologică si stare de sănătate. Pentru trat In cazuri rare, hipersensibilitatea la tiamulin după administrarea orală este raportată în ceea ce privește salivarea crescută, edeme ușoare, dermatită acută cu eritem cutanat și prurit intens. Reacțiile adverse sunt adesea ușoare și tranzitorii Dacă apar aceste reacții adverse tipice, opriți imediat tratamentul.

amentul masal, în apa de băut, recomandam calcularea corecta a greutății vii totale și a cantității de produs ce trebuie administrată, precum si prepararea de pre amestecuri, pentru o omogenizare corecta.

La porci: Trebuie asigurată o doza de 10 mg s.a. / kg g.v. / zi, respectiv 12.5 mg Tiagen WSP 800 / kg g.v. / zi.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a asigura un dozaj corespunzător, se va determina cât mai exact greutatea corporală pentru a se evita subdozarea sau supradozarea

Consumul de apa trebuie monitorizat, pentru a putea fi garantat dozajul adecvat. In cazul in care consumul de apa nu corespunde cantităților pentru care au fost calculate concentrațiile recomandate, concentrația de TIAGEN WSP 800 trebuie adaptata astfel încât animalele sa asimileze doza recomandata, în caz contrar trebui să fie luata în considerare o alta medicație.

Apa de băut medicamentata trebuie sa fie proaspăt preparata, la fiecare 24 ore.

Apa medicală trebuie să fie singura sursă de apă potabilă pentru animale pe întreaga durată a perioadei de tratament. După sfârșitul perioadei de administrare a medicamentelor, sistemul de alimentare cu apă trebuie curățat în mod corespunzător pentru a evita aportul de sub cantități terapeutice ale substanței active.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne si organe porc: 2 zile 

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25 °C. A nu se refrigera sau congela A se păstra în ambalajul original. A se proteja de lumină. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

 

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Ingerarea furajului medicamentat de către animal poate fi afectată din cauza bolii.

În cazul în care animalele nu ingeră cantitatea suficientă de furaj care să le asigure medicația, se va revizui schema de tratament, iar animalele vor fi tratate adecvat parenteral.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate. 

Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate.

Utilizarea produsului in afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalentei rezistentei la tiamulin si poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa pleuromutilinelor ca urmare a rezistentei încrucișate.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Trebuie evitat contactul direct cu pielea, ochii și membranele mucoase purtând

salopetă, mănuși impermeabile de cauciuc și ochelari de protecție la pregătirea

sau manipularea produsului.

În cazul contactului accidental cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată imediat.

Solicitați sfatul medicului dacă iritația persistă.

La manipularea produsului, inhalarea prafului trebuie evitată prin purtarea unei măști de respirație de unică folosință 

Îmbrăcămintea contaminată trebuie îndepărtată. In caz de expunere sau contact

Cu pielea, zona afectata se spală imediat cu apa si săpun. 

Ingerarea accidentală trebuie evitată. În caz de ingestie accidentală consultați

imediat medicul și prezentați-i medicului prospectul sau eticheta.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la tiamulin ar trebui să evite contactul

Cu produsul.

A nu se mănâca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului. Dupa utilizare se spală mâinile. 

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Produsul poate fi utilizat în timpul gestatiei și alăptării.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu se administrează in asociere cu monensin, narasin, salinomicin.

SUPRADOZARE

Nu depășiți doza recomandata. 

În caz de supradozare simptomele sunt: salivare, voma si letargie.

INCOMPATIBILITĂȚI

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu va fi amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor folosi la fertilizarea solului.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Pungi din folie laminata PET/polietilena de joasa densitate x 1 kg.