Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

TIAGEN 80% PREMIX

COMPOZIȚIE

Fiecare gram de produs conține Tiamulin hidrogen fumarat 800 mg

SPECII ȚINTĂ

Suine și broileri

INDICAȚII

Suine În tratamentul dizenteriei anaerobe, pneumoniei enzootice a porcului, infecțiilor produse de micoplasme, infecțiilor secundare, produse de germeni sensibili la tiamulin hidrogen fumarat.

Broileri În tratamentul bolii respiratorii cronice, micoplasmoza și artrita infecțioasă produse de germeni sensibili la tiamulin hidrogen fumarat.

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la erbivore. Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la excipient.

REACȚII ADVERSE

Ocazional pot apărea reacții de hipersensibilitate la tiamulin manifestate prin eritem. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Tratamentul constă în administrarea produsului TIAGEN 80%, pe cale orală, individual sau masal după încorporarea în furaj, timp de 3-7 zile consecutive, în doze diferite, în funcție de specie, vârstă, greutate corporală, stare fiziologică și stare de sănătate. Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea. Pentru tratamentul masal, animalele trebuie sa fie grupate în funcție de greutatea corporală și trebuie dozate corespunzător pentru a evita sub- sau supradozarea. Pentru a asigura o bună omogenizare a produsului, acesta trebuie mai întâi amestecat cu o cantitate adecvată de furaj obținându-se un pre amestec, înainte de a fi încorporat în furajul final.

La Suine trebuie asigurată o doză de 8-10 mg substanță activă /kg greutate corporală/zi, echivalent cu 10-12,5 mg Tiagen 80%/kg greutate corporală /zi. 

La broileri trebuie asigurată o doză de 15-20 mg substanță activă/kg greutate corporală/ zi, echivalent cu 19-25 mg Tiagen 80%/kg greutate corporală/zi. Curativ se administrează 260-280 gr Tiagen 80% / to de furaj, sau 130-140 gr Tiagen 80%/ 1000 L apă, timp de 5-8 zile consecutiv. Pe toată perioada tratamentului animalele trebuie să consume numai furaj medicamentat.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Consumul de furaj trebuie monitorizat, pentru a putea fi garantată dozarea adecvată. În cazul în care consumul de furaj nu corespunde cantităților pentru care au fost calculate concentrațiile recomandate, concentrația de TIAGEN 80% trebuie adaptată astfel încât animalele să asimileze doza recomandată, în caz contrar trebuind să fie luată în considerare o altă medicație.

TIMP DE AȘTEPTARE

Suine Carne și organe: 6 zile

Broileri Carne și organe: 4 zile

Produsul nu se administrează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directa. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile. Perioada de valabilitate după încorporarea în furaj: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Ingerarea furajului medicamentat de către animal poate fi afectată din cauza bolii. În cazul în care animalele nu ingeră cantitatea suficientă de furaj care să le asigure medicația, se va revizui schema de tratament, iar animalele vor fi tratate adecvat parenteral.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate. Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la tiamulin și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa pleuromutilinelor ca urmare a rezistenței încrucișate.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la unul dintre componentele produsului, trebuie să evite contactul cu acesta. Produsul poate cauza iritarea tractului respirator și ochii, în caz de inhalare sau contact. Dacă iritația persistă, consultați medicul și arătați prospectul sau eticheta produsului. Trebuie luate măsuri corespunzătoare de protecție în timpul încorporării produsului în furaj. Personalul specializat trebuie să poarte ochelari de protecție și mască. În caz de contact cu ochii, spălați imediat cu apă din abundență. A nu se mânca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului. După utilizare se spală mâinile.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Studiile efectuate pe animalele de laborator nu au evidențiat un potențial embriotoxic sau teratogen. Siguranța produsului nu a fost demonstrata pe parcursul perioadei de gestație si lactatie. Utilizarea produsului pe perioada gestatiei si lactatiei se face dupa evaluarea balanței risc-beneficiu de către medicul veterinar.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu se administrează în asociere cu monensin, narasin, salinomicin.

SUPRADOZARE

Nu depășiți doza recomandată. În caz de supradozare pot apare salivație sau vomă.

INCOMPATIBILITĂȚI

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu va fi amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor folosi la fertilizarea solului. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Pungi din folie laminata PET/polietilena de joasa densitate x 1 kg.