Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

TRIMADOX inj

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Sulfadoxina 200 mg și Trimetroprim 40 mg

.

SPECII ȚINTĂ

Cabaline, bovine, ovine, porcine

INDICAȚII

Cabaline:

Pentru tratamentul infecțiilor tractului respirator cauzate de Streptococcus equi subs. equi și subs. zooepidemicus precum și a infecțiilor tractusului genital care sunt cauzate de Streptococcus equi subsp. zooepidemicus, Klebsiella spp. și Streptococ ß-hemolitic.

Bovine:

Pentru tratamentul bolilor respiratorii cauzate de Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica și/sau Histophilus somni, precum și pentru tratamentul bolilor gastrointestinale sau urogenitale cauzate de Escherichia coli.

Ovine:

Pentru tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de Pasteurella multocida, și/ sau Mannheimia haemolytica.

Porcine:

Pentru tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Actinobacillus pleuropneumoniae și Bordetella bronchiseptica precum și pentru tratamentul meningitei și artritei cauzate de Streptococcus suis. Pentru tratamentul infecțiilor produse de Haemophilus parasuis (meningita, poliserozita, artrita) și de Escherichia coli. (diaree)

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți. Nu se utilizează la animale cu boli hepatice grave, leziuni ale parenchimului renal sau discrazie sanguină.

REACȚII ADVERSE

După administrarea intramusculară sau subcutanată pot apare reacții locale trecătoare. După administrare pot apare și reacții anafilactice și de hipersensibilitate. La cai au fost observate șocuri cardiace și respiratorii, majoritatea apărute după injectarea intravenoasă. În cazul tuturor formulelor cu Trimetroprim sulfamida, trebuie luată în calcul posibilitatea afectării rinichilor (de ex. cristalurie), ficatului sau a sistemului hematopoetic.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul se administrează prin injectare lentă intravenoasă și intramusculară la cabaline, bovine și ovine și prin injectare subcutanată sau intramusculară la porcine. Doza recomandată este de 3 ml TRIMADOX INJ per 50 kg greutate corporală echivalent cu 12 mg Sulfadoxina și 3 mg Trimetroprim per kg greutate corporală. Un singur tratament este suficient, dar dacă nu se obține un efect terapeutic suficient în 24 ore, tratamentul poate fi repetat la 48 ore după administrarea primei doze. 

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a evita apariția cristaluriei renale în timpul tratamentului, apa de băut trebuie sa fie la discreție.Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

TIMP DE AȘTEPTARE

Bovine (carne și organe): 9 zile 

Bovine (lapte): 6 mulsori

Ovine (carne și organe): 14 zile

Ovine (lapte): 9 mulsori

Porcine (carne și organe): 8 zile

Cabaline (carne și organe): 10 zile

Nu se utilizează la iepele al căror lapte este destinat consumului uman.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25 °C. A nu se refrigera. A se feri de îngheț. 

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe plan local pe informațiile epidemiologice locale (la nivel regional, de fermă) despre sensibilitatea bacteriilor țintă. La utilizarea produsului se vor lua în considerare politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în SPC poate crește prelevanța bacteriilor rezistente și poate scădea eficacitatea tratamentului cu antimicrobiene ca urmare a rezistenței încrucișate.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

A se evita contactul produsului cu ochii și pielea. În caz de contact accidental cu ochii se vor spăla imediat cu apă din abundență. În caz de contact accidental cu pielea, spălați imediat cu apă și săpun. În cazul auto-injectării accidentale, solicitați imediat sfatul medicului și arătați acestuia prospectul sau eticheta produsului. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. A nu se mânca, a nu se bea și a nu se fuma în timpul manipulării sau în timp ce se administrează produsul medicinal veterinar la animale.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Din cauza conținutului de glicerol formal utilizarea produsului TRIMADOX INJ în perioada de gestație nu este recomandată.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

TRIMADOX INJ poate accentua efectul analgezicelor, al antidiabeticelor și al anticoagulanților.

SUPRADOZARE

Supradoze de 3 ori mai mari decât doza recomandată la vaci, juninci, cai și porci au fost tolerate bine și nu au fost observate semne sistemice.

INCOMPATIBILITĂȚI

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane din polipropilenă de 100 ml și 250 ml închise cu dop de cauciuc brombutilic și sigilate cu capsă de aluminiu.