Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

TYLOPLUS 20%

COMPOZIȚIE

Fiecare g de produs conține Tilmicozin fosfat 200 mg

SPECII ȚINTĂ

Suine și broileri

INDICAȚII

Broileri

Produsul este recomandat la broileri în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul infecțiilor respiratorii asociate cu Mycoplasma gallisepticum și Mycoplasma sinoviae.

Suine

Produsul este recomandat în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul infecțiilor respiratorii asociate cu Actinobacillus pleuropneumoniae și Pasteurella multocida.

CONTRAINDICAȚII

Se va evita accesul căilor la apa care conține tilmicozin. Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare din excipienți.

REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE 

Suine Trebuie asigurată o doză de 8-20 mg substanță activă / kg greutate corporală / zi, respectiv 40-100 mg Tyloplus 20% / kg greutate corporală / zi, timp de 7-10 zile. 

Broileri Trebuie asigurată o doză de 10-25 mg substanță activă / kg greutate corporală / zi, respectiv 50-125 mg Tyloplus 20% / kg greutate corporală / zi, durata tratamentului fiind cuprinsă între 3-5 zile. 

Produsul se administrează pe cale orală, în apa de băut sau furajul lichid.

Se evaluează cât mai corect greutatea animalului pentru a asigura o doză corectă și a evita subdozarea/supradozarea.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Tratamentul constă în administrarea produsului Tyloplus 20%, pe cale orală, individual sau masal în apa de băut, în doze diferite, în funcție de specie, vârsta, greutate corporală, stare fiziologică și stare de sănătate. Nu se va administra mai mult de 21 de zile.

TIMP DE AȘTEPTARE

Suine Carne și organe: 14 zile

Broileri Carne și organe: 12 zile

Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă. A nu se utiliza dupa data expirării marcată pe etichetă.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile. Perioada de valabilitate după reconstituire în apa de băut: 24 ore.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Nu sunt.

Precauții speciale de utilizare la animale

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la tilmicozin și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa din grupa macrolidelor ca urmare a rezistenței încrucișate. Ingerarea apei medicamentate de către animal poate fi afectată din cauza afecțiunilor. În caz de ingerare insuficientă a apei se va revizui schema de tratament. Apa de băut medicamentată trebuie sa fie proaspăt preparată, la fiecare 24 de ore.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZA PRODUSUL

Tilmicozinul poate cauza iritarea tractului respirator și ochilor în caz de inhalare sau contact. Trebuie luate măsuri corespunzătoare de protecție în timpul administrării. Personalul care administrează produsul trebuie să poarte ochelari de protecție și mască. În cazul contactului accidental cu ochii, aceștia se vor spăla cu apă și săpun. Nu se va fuma, bea sau mânca în timpul manipulării produsului. În cazul ingestiei accidentale se va apela la medic căruia i se va prezenta prospectul.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

A nu se utiliza la animalele gestante sau lactante.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu se cunosc.

SUPRADOZARE

Nu au fost înregistrate simptome în cazul supradozării.

INCOMPATIBILITĂȚI

Nu se amestecă în apa ce conține bentonite. Bentonita poate afecta eficacitatea tilmicozinului.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Animalele tratate se vor menține în adăposturi pe toata perioada tratamentului iar dejecțiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Pungi din folie laminată PET/polietilenă de joasă densitate x 1kg.