Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

TYLOPLUS 25%

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Tilmicozin (sub formă de fosfat) 250 mg

SPECII ȚINTĂ

Suine și broileri

INDICAȚII

Broileri Pentru tratamentul bolilor respiratorii la efectivele de broileri produse de Mycoplasma gallisepticum și Mycoplasma synoviae.

Suine Pentru tratamentul bolilor respiratorii la efectivele de porci, asociate cu Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae.

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la cabaline. Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la tilmicozin sau la oricare dintre excipienți. Nu se administrează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

REACȚII ADVERSE

La suine poate să apară o reducere a consumului de apă.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează pe cale orală, în apa de băut. Pentru a asigura un dozaj corespunzător, se va determina cât mai exact greutatea corporală pentru a se evita subdozarea sau supradozarea.

Suine Trebuie asigurată o doza de 15-20 mg substanță activă/kg greutate vie/zi, timp de 5 zile consecutiv.

Broileri Trebuie asigurată o doză de 15-20mg substanță activă/kg greutate vie/zi, timp de 3 zile consecutiv. Cantitatea Soluției de Tyloplus 25% (CST) se va calcula pe baza Greutății Corporale Totale (GCT) a efectivului care va fi tratat și Consumul de Apă Total (CAT) al efectivului în 24 ore folosind formula CST (L) = (15-20xGCT(kg))/(250xCAT(L)) per 1000 litri de apă medicamentată din rezervor. 15-20 = doza / kg g.v., 250 = mg de tilmicozin/ 1 ml Tyloplus 25% soluție orală. Consumul de apă medicamentată depinde de starea clinica a animalelor. Pentru a obține o doză corectă, concentrația de tilmicosin trebuie ajustată corespunzător.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Produsul trebuie diluat înainte de utilizare la animale.

Consumul de apă trebuie monitorizat, pentru a putea fi garantat dozajul adecvat. În cazul în care consumul de apă nu corespunde cantităților pentru care au fost calculate concentrațiile recomandate, concentrația de Tyloplus 25% trebuie adaptată astfel încât animalele să asimileze doza recomandată, în caz contrar trebuind să fie luată în considerare o altă medicație.

TIMP DE AȘTEPTARE

Suine

Carne și organe: 14 zile

Broileri

Carne și organe: 12 zile

Nu este autorizată utilizarea la păsările care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera sau congela. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în loc uscat. A se proteja de lumina directă. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 1 an.

Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

Perioada de valabilitate după reconstituire în apa de băut: 24 ore.

PRECAUTII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate. Daca acest lucru nu este posibil, terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la tilmicozin și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa macrolidelor ca urmare a rezistenței încrucișate. Ingerarea apei medicamentate de către animal poate fi afectată din cauza bolii. În caz de ingerare insuficientă a apei medicamentate se va revizui schema de tratament. Apa de băut medicamentată trebuie sa fie proaspăt preparată, la fiecare 24 de ore.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

Tilmicozinul poate produce iritație. Poate provoca alergii în urma injectării, inhalării, ingestiei sau contactului cu pielea sau ochii. Persoanele cunoscute ca fiind sensibile la substanța activă sau la excipienți vor evita contactul cu produsul. Reacțiile alergice la tilmicozin pot fi severe. Pentru a evita expunerea în cursul pregătirii soluției medicamentoase, se va purta echipament de protecție adecvat (salopete, ochelari de protecție și mânuși impermeabile). A nu se mânca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului. După utilizare se spală mâinile. În caz de ingerare accidentală, se spală imediat gura cu apă si se solicită asistență medicală. În caz de contact accidental cu pielea se spală zona cu apă și săpun. În caz de contact accidental cu ochii se spală din abundență cu apă curată de la robinet. Dacă, în urma expunerii, apar iritații pe piele, trebuie să solicitați asistență medicală și să arătați medicului acest prospect. Umflarea feței, buzelor și ochilor sau respirația dificilă reprezintă simptome severe și necesită asistență medicală de urgentă.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Efectul tilmicozinului asupra reproducției, gestației și lactației nu a fost stabilit și ca atare se va ține cont de balanța beneficiu / risc, pentru aceste cazuri. Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu există date disponibile.

SUPRADOZARE

Suine În caz de supradozare se observă scăderea consumului de apă care în condiții extreme poate duce la deshidratare. În astfel de situații se recomandă îndepărtarea apei de băut medicamentată și înlocuirea ei cu apă proaspătă ne medicamentată.

Broileri La cei care au primit de 5 ori concentrația recomandată nu s-au constatat simptome de supradozaj.

INCOMPATIBILITĂȚI

Nu sunt descrise.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Produsul este ambalat în canistre din HDPE de 1 litru, 5 litri, 10 litri, 20 litri.