Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

TYLOPLUS inj

COMPOZIȚIE

Fiecare ml de produs conține Tilmicozin (ca tilmicozin fosfat) 300 mg

SPECII ȚINTĂ

Bovine

INDICAȚII

Produsul este indicat la bovine în tratamentul infecțiilor pulmonare produse de Mannheimia haemolitica și Pasteurella mutocida, sensibile la tilmicozin.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare din excipienți.

Nu se administrează intravenos.

Nu se utilizează la vacile care produc lapte pentru consum uman.

Nu se administrează la suine, ecvine și caprine.

REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Doza recomandată este de 10 mg tilmicozin pe kg greutate corporală, în doză unică echivalent cu 1 ml de produs pe 30 kg greutate corporală.

Se administrează pe cale subcutanată. Pentru asigurarea unei doze corecte, se va determina greutatea animalelor cât mai precis posibil, în scopul de a evita supradozarea.

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Extrageți doza necesară din flacon și retrageți acul de la seringa.

În cazul în care trebuie tratate mai multe animale, acul se lasă în flacon pentru prelevarea dozelor ulterioare. Animalele se imobilizează și injectarea cu un ac separat pentru fiecare animal în parte se face subcutanat într-un pliu al pielii în spatele umărului. Nu se injectează mai mult de 20 ml într-un singur punct.

TIMP DE AȘTEPTARE

Bovine

Carne și organe: 28 de zile. Nu este autorizată utilizarea la animalele care produc lapte pentru consum uman.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se refrigera. A se feri de îngheț. A nu se expune la lumina solară directă.

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nici una.

PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE LA ANIMALE

Utilizarea produsului medicinal veterinar trebuie să se bazeze pe rezultatele testelor de sensibilitate și să țină cont de politicile oficiale și locale referitoare la măsurile antimicrobiene.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la macrolide și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSONALUL CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL

INJECTAREA ACESTUI PRODUS LA OAMENI POATE FI FATALĂ. ACȚIONATI CU EXTREMĂ PRECAUȚIE PENTRU A EVITA AUTOINJECTAREA ACCIDENTALĂ ȘI URMAȚI INSTRUCȚIUNILE DE ADMINISTRARE ȘI SFATURILE DE MAI JOS.

INJECTAREA ACESTUI PRODUS LA OAMENI POATE FI FATALĂ. ACȚIONATI CU EXTREMĂ PRECAUȚIE PENTRU A EVITA AUTOINJECTAREA ACCIDENTALĂ ȘI URMAȚI INSTRUCȚIUNILE DE ADMINISTRARE ȘI SFATURILE DE MAI JOS.

acest produs se administrează numai de către medicul veterinar.

nu se transportă produsul într-o seringă la care acul este montat.

acul se adaptează la seringă numai în momentul când se face umplerea seringii sau în momentul injectării.

nu se utilizează dispozitive de injectare automată.

animalele trebuie sa fie corect contenționate, inclusiv cele din apropiere.

a nu se lucra singur în timpul utilizării produsului.

în caz de auto injectare accidentală la om, consultați imediat un medic.

Prezentați flaconul împreună cu prospectul produsului. aplicați o compresă rece (fără gheată) pe locul inoculării.

evitați contactul cu ochii

poate produce sensibilitate în contact cu pielea

după utilizare se spală mâinile.

NOTĂ PENTRU MEDICI

INJECTAREA ACESTUI PRODUS LA OM ESTE ASOCIATĂ CU MOARTEA.

Sistemul cardiovascular reprezintă țintă pentru toxicitate iar aceasta toxicitate poate fi datorată blocării canalelor pentru calciu.

NU SE ADMINISTREAZĂ ADRENALINA SAU ANTAGONIȘTI BETA-ADRENERGICI CUM ESTE PROPRANOLOL.

La suine rata mortalității indusă de tilmicozin crește în cazul administrării adrenalinei.

La câini tratamentul cu clorură de calciu intravenos a prezentat un efect pozitiv asupra statusului inotrop al ventriculului stâng și o anumită ameliorare a tensiunii vasculare și a tahicardiei.

Rapoartele preclinice și un raport clinic, arată ca la om perfuzia de clorură de calciu poate inversa modificările tensiunii arteriale și a ritmului cardiac induse de tilmicozin.

Administrarea de dobutamina trebuie sa fie luată în considerare, având în vedere efectele inotrop pozitive deși aceasta nu are influență asupra tahicardiei, dat fiind faptul ca tilmicozinul rămâne prezent la nivelul țesuturilor timp de mai multe zile, sistemul cardiovascular trebuie supravegheat de aproape, administrându-se și un tratament de susținere.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU PERIOADA DE OUAT

Studiile efectuate pe animalele de laborator nu au evidențiat un potențial embriotoxic sau teratogen.

Siguranța produsului nu a fost demonstrată pe parcursul perioadei de gestație și lactație.

Utilizarea produsului pe perioada gestației și lactației se face după evaluarea balanței beneficiu/risc.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu sunt cunoscute.

SUPRADOZARE

Administrarea subcutanata a dozelor de 10, 30, 50 mg/kg greutate corporală, în trei reprize la interval de 72 de ore nu au provocat mortalitate.

Injectarea subcutanată a unei doze de 150 mg/kg greutate corporală la interval de 72 de ore a produs moartea.

Moartea a survenit și în urma administrării unei doze de 5 mg/ kg în injecție intravenoasă.

INCOMPATIBILITĂȚI

În absența studiilor de compatibilitate acest produs nu trebuie administrat mixat cu alte medicamente veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ.

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE/AMBALAJ

Flacoane din polipropilenă x 100 ml; x 250 ml.