Angajăm Economist (departament financiar-contabilitate) și Șef depozit Oltenița.
Detalii la office@cridapharm.ro sau +40 (0)799 940 633.

VITAMINA C

COMPOZIȚIE

Vitamina C > 98%

SPECII ȚINTĂ

Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici, păsări.

INDICAȚII

Produsul VITAMINA C 98% pulbere orală de uz veterinar se recomandă în carențe de vitamina C, ca supliment în stări cu necesar crescut în vitamina C (gestație, lactație, stări febrile, stări infecțioase, stări de stres) sau în caz de boli alergice, boli ale ficatului, cetonemia vacilor, stări hemoragice, fragilitate vasculară, insuficiență cardiacă, infecții ale aparatului respirator, boli ale oaselor, boli de piele și pentru susținerea efortului fizic la animalele slăbite.

CONTRAINDICAȚII

Nu există.

REACȚII ADVERSE

Dacă observați reacții grave sau efecte care nu sunt menționate în acest prospect vă rugăm sa informați medicul veterinar

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează oral în hrană sau în apa de băut, pe o perioada de 3 – 5 zile astfel:

cabaline, bovine 0,5 – 3 g/animal/zi
ovine, caprine, suine 0,1 – 0,5 g/animal/zi
câini, pisici 0,1 g/ animal/zi
păsări 0,1 – 0,2 g/l apă de băut
0,1 – 0,2 g/kg furaj

ATENȚIONĂRI / RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

La pui se poate încorpora în doze de 150 - 200 grame / tonă nutreț combinat, timp de 5 - 7 zile.

La păsări se administrează 100 - 200 grame / tonă timp de 5 - 7 zile.

În apa de băut, la păsări se administrează zilnic 200 grame Vitamina C la 1000 litri de apă, timp de 5 - 7 zile.

TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra în intervalul de temperatură 18-25 °C. A nu se refrigera sau congela. A se feri de îngheț. A se păstra în ambalajul original. A se păstra la loc uscat. A se proteja de lumina directă. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele și ambalajele acestora nu trebuie aruncate în apele reziduale sau resturile menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE

Produsul este ambalat în pungi sau saci de100 g si 1, 5, 10, 25 si 50 kg.